ОПРР OPRG

На 23 март (сряда) експерти от генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия посетиха Враца. Те са в България за работни срещи във връзка с програмирането на средствата от бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. По време на визитата се провеждат технически разговори и в рамките на два комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.