Община Враца

На 16.05.2024г. в заседателната зала на хотел Лева се проведе встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.“, Договор за БФП № BG16RFTA001-1.006-0008-С01 от 08.04.2024 г., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Областен информационен център – Враца ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите шест години, като с изпълнението на новия проект ще се развиват и три нови дейности.

   На 18.04.2024 г. във Враца бе даден старт от Заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова на проекти за над 250 млн. лв. от новата стратегия „ Образование “ 2021-2027г. В рамките на форума се представиха проекти с европейско финансиране „ Силен старт “ BG05SFPR001-1.003-0001 и „ Успех за теб “ BG05SFPR001-1.001-0001, с които ще бъдат подкрепяни деца и възпитаници, както и родители.

На 27 март 2024 г. в заседателната зала на Читалище "Цани Иванов" с. Борован,  община Борован се проведе последното обществено обсъждане по концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “. Областен информационен център-Враца е  част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

На 20 март 2024 г. в заседателната зала на Община Бяла Слатина се проведе обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

На 19 март 2024 г. в заседателна зала на 3 ет. в Община Мизия бе проведено обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.  Събитието имаше за цел да запознае обществеността с предстоящите проектни концепции за изпълнение, а след представянето им да се получи обратна връзка чрез анкетно проучване, обсъждане и събеседване.

На 26 февруари 2024г. в Градска концертна зала на Община Враца бе проведено обществено обсъждане организирано от Община Враца и Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

На 19.12.2023 г. Екипът на Областен Информационен Център – Враца представи дейността си за 2023 г. В конфертната зала на хотел „Лева“ пред медии беше отчетен проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Враца през периода 2022-2023 г.“.

На 29.05.2023 г. ОИЦ-Враца проведе кулинарно състезание. Събитието е част от национална кампания на Мрежата от ОИЦ в България. Млади готвачи от три училища подготвиха 3-степенно меню, което беше оценено от шеф готвачите Цветомира Стоянова, Светлана Илиева, Мартин Недялков. Домакин на събитието бе Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца, а гости ПГ „Алеко Константинов“ в Мездра и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Криводол. Всяко едно от училищата бе представлявано от петима в отбор в надпреварата с меню от бобена салата, милфьой и пилешко с гъбен сос и полента.

Община  Борован проведе встъпителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“. В нея участваха кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова, кметът на Община Враца Калин Каменов, зам. кметът на Община Вършец Георги Янкулов, представители на партньорите по проекта от неправителствения сектор и бизнеса, заместник-кметове, експерти, представители на училища, земеделски производители.

На 24 април 2023г., в конферентната зала на комплекс „Чайка“ гр. Враца се проведе международен уъркшоп на тема: “Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“  финансиран по проект BGCULTURE-2.001-0056 “Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“. Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономично пространство 2014-2021 г. Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ на стойност  283 336 лева, с продължителност: 20 месеца.