Събития

Финална пресконференция по проект "Младежки център Добрич – Вашето днес“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 22 април (понеделник) 2024 г. от 11 часа, в голямото фоайе на Младежки център - Добрич, гр. Добрич, пл. „Стария орех“ №1 ще се проведе финална пресконференция по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проектът се изпълнява в партньорство между Община град Добрич и Община Копавогур, Исландия, ПГТ „Пейо Яворов“, град Добрич и СУ „Любен Каравелов“, град Добрич. 

ОИЦ
Добрич

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0031 „ПОДПОМАГАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ С РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ“ В С. СТРУМЯНИ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 22 април 2024 г. /понеделник/ от 11.00 часа Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие /РСР/ на Югозападен регион /ЮЗР/, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0031 „Подпомагане и разширяване на транспортната свързаност с Република Северна Македония“. Водещ партньор по концепцията е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Общественото обсъждане ще се проведе в залата на НЧ „Будител - 1997“ в . Струмяни.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1hvvKvxOEfHoWhoJmKpwNG_R2GW9vdF4g/edit#slide=id.p1

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzi-q45eYg9ZWXiOEtNVVzbDqVeoIhVb_NHo5jliYbo3VE7Q/viewform

 

Очакваме Ви!

ОИЦ
Благоевград

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0148 „ЗЕЛЕН И СОЦИАЛЕН ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН“ В С. СТРУМЯНИ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30

На 22 април 2024 г. /понеделник/ от 12.30 часа Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие /РСР/ на Югозападен регион /ЮЗР/, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0148 „Зелен и социален Югозападен регион“. Водещ партньор по концепцията е Община Ботевград.

Общественото обсъждане ще се проведе в залата на НЧ „Будител - 1997“ в . Струмяни.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1wLrW7CWiapEu1vhLdQNfKpJLJtnLxS3h/edit

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwMbO8edFTTk7Ma_gIk92t14rhrQndhpf2mSNE6tDzyCcrgQ/viewform

 

Очакваме Ви!

ОИЦ
Благоевград

Обществено обсъждане на КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0048 „Софийска област - туптящото сърце на България-ритъмът на бъдещето “ в град Долна баня, град Костенец и град Ихтиман

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 22 април 2024 г. (понеделник), от 14:00 ч. в залата на община Долна баня, ул. „Търговска“ № 134,

На 22 април 2024 г. (понеделник), от 16:00 ч. в залата на община Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2,

На 22 април 2024 г. (понеделник), от 18:00 ч. в малка зала на НЧ „Слънце 1879“ община Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 96.

Областен информационен център – София, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0048 „Софийска област - туптящото сърце на България-ритъмът на бъдещето “. Водещ партньор по концепцията е Областна администрация - Софийска област. Партньори са Агенция „Пътна инфраструктура“, община Долна баня, община Костенец, община Ихтиман и  Национална младежка мрежа.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:
https://docs.google.com/presentation/d/1ALp3RQATNdbYmQeXUVkOfkI5HJmLFN3o/edit#slide=id.p1

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqq0ySi7TEsGGgZIrMA05xbnZqY17EC7emvEMqgnnjKq684g/viewform?usp=sharing

ОИЦ
София

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „КУЛТУРАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ, ТЕРИТОРИИ, ОБЩНОСТИ И БИЗНЕС В ЮЗР“ В ГРАД СИМИТЛИ

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 22 април 2024 г. /понеделник/ от 15.00 часа Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие /РСР/ на Югозападен регион /ЮЗР/, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0165Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“. Водещ партньор по концепцията е Драматичен театър "Н. Й. ВАПЦАРОВ" – Благоевград. Партньори са Общините Благоевград, Гоце Делчев и Симитли, както и „Дивис-60“ ЕООД, Сдружение „На Фокус“ и ОСАИК - „36 маймуни“.

Общественото обсъждане ще се проведе в Заседателна зала 1 на Община Симитли.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ixxM4f3y1ZJRw/viewform

 

Очакваме Ви!

ОИЦ
Благоевград

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0099 В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 23 април 2024 г. /вторник/ от 10.30 часа Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие /РСР/ на Югозападен регион /ЮЗР/, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0099 „Повишаване качеството на живот, качеството на предоставяните публични услуги, развитие на местния бизнес и по-ефикасно оползотворяване на потенциалите на територията за развитие на устойчив туризъм и популяризиране на местните културни, исторически и природни забележителности“ с водещ партньор Община Гоце Делчев. Партньори са Община Гърмен, Община Сандански, Сдружение Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Баничан, Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Дъбница, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев, Пирин - текс ЕООД, Нидекс ООД, Наталия – ММ ООД.

Общественото обсъждане ще се проведе в Заседателна зала на Общински съвет – Гоце Делчев, ет. 1.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1THa1VcfiZf5Crhl98NNdSdGX5Q73o1DE/edit#slide=id.p1

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffA0nqevaHSx3Jd7qn1J8GUd4BF884xVpcyWv0nmqIiIqsUA/viewform

 

Очакваме Ви!

ОИЦ
Благоевград

Обществено обсъждане на “Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер”

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 23 април 2024 г. (вторник) от 11:00 часа Областен информационен център – София, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции № BG16FFPR003-2.001-0053 „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“. Водещ партньор по концепцията е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи. Партньори са Национална асоциация на доброволците в Р. България, община Дупница, община Видин, община Горна Оряховица, община Смолян и Академия на МВР.

Общественото обсъждане ще се проведе в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи, ул. „Пиротска“ № 171А

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:
https://docs.google.com/presentation/d/12IWbNrGqldk-cQydj8n3l3fDdsJ1EFra/edit#slide=id.p1

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7r5MEP8kwGjJU-S0nGDKllipL7VRK3ug8imCP-rOsw2Uu-Q/viewform?usp=sharing

ОИЦ
София

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0135 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 23 април 2024 г. (вторник), от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Създаване на условия и осигуряването на достъп до качествени услуги в сферата на здравеопазването в област Кюстендил“.

Настоящата КИТИ съдържа изпълнение на дейности и мерки по две програми - "Програма "Развитие на регионите" 2021-2027" и "Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027" и адресира проблеми на повече от една община - община Кюстендил, община Невестино и община Трекляно. Водещ партньор е Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев" АД.

Предвижда се закупуване модерно оборудване за предоставяне на здравни услуги в общността - Ядрено-магнитен резонанс и Ангиограф, свързани с диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания, провеждане на информационни събития.

За участие в публичната дискусия са поканени водещия кандидат и партньори, институции и организации, неправителствени организации, широката общественост, медии и др.

Линк към презентация на КИТИ: https://docs.google.com/presentation/d/1n9CyqUdz5mgHyMyb6z5kvLNLbW-HtSV6/edit#slide=id.p1

Всяко заинтересовано лице или страна може да подкрепи предложената КИТИ, да направи препоръки или възражения като попълни анкета или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Кюстендил: oic_kn@abv.bg

Линк към анкетата за КИТИ: https://docs.google.com/forms/d/1HJ8KUgJ0HKJaAF9XdREj8yFkP6Le61aLNAHrNYaoiQQ/edit

При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с ОИЦ – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион на тел.: 078/52 02 12, 0876 172 766.

ОИЦ
Кюстендил

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0074 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА В РЕГИОН КЮСТЕНДИЛ“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

На 23 април 2024 г. (вторник), от 11:30 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе обществено обсъждане на концепция за ИТИ „Социални услуги за резидентна грижа в регион Кюстендил“.

Концепцията за ИТИ процеса по деинституционализация на грижата за хората от най-уязвими групи на територията на община Кюстендил и е част от реформата в дългосрочната грижа. Концепцията предвижда изграждане, оборудване и предоставяне на две нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за резидентна грижа за възрастни хора с трайни увреждания и възрастни хора, които не могат да се обслужват сами.

За участие в публичната дискусия са поканени водещия кандидат и партньори, институции и организации, неправителствени организации, широката общественост, медии и др.

Линк към презентация на КИТИ: 

https://docs.google.com/presentation/d/1VpSluL1Yv8HrRt5A29wUSBHb-qFHD050/edit#slide=id.p1

Всяко заинтересовано лице или страна може да подкрепи предложената КИТИ, да направи препоръки или възражения като попълни анкета или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Кюстендил: oic_kn@abv.bg

Линк към анкетата за КИТИ: https://docs.google.com/forms/d/1fl5q1Zvw6JshT6C3GQbXlYD9Iye6JFYySHnvaw_veYs/edit

При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с ОИЦ – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие  на Югозападния регион на тел.: 078/52 02 12, 0876 172 766.

ОИЦ
Кюстендил

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „КУЛТУРАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ, ТЕРИТОРИИ, ОБЩНОСТИ И БИЗНЕС В ЮЗР“ В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00

На 23 април 2024 г. /вторник/ от 12.00 часа Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие /РСР/ на Югозападен регион /ЮЗР/, организира обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001-0165Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“. Водещ партньор по концепцията е Драматичен театър "Н. Й. ВАПЦАРОВ" – Благоевград. Партньори са Общините Благоевград, Гоце Делчев и Симитли, както и „Дивис-60“ ЕООД, Сдружение „На Фокус“ и ОСАИК - „36 маймуни“.

Общественото обсъждане ще се проведе в Заседателна зала на Общински съвет – Гоце Делчев, ет. 1.

По време на събитието ще бъдат представени бюджетът, проектите и дейностите, заложени в концепцията, начинът на тяхното изпълнение и очакваните от това резултати.

Представители на държавни и местни организации, образователни институции, бизнес, културни институти, НПО,  общественици и граждани ще могат да задават въпроси и да дават препоръки и мнения по предложената за обществено обсъждане Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

С концепцията можете да се запознаете предварително на следния линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

Можете да дадете мнението си за концепцията чрез онлайн анкета на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ixxM4f3y1ZJRw/viewform

 

Очакваме Ви!

ОИЦ
Благоевград