Събития

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 29 май (понеделник) 2023 г. Областен информационен център – Силистра организира информационно събитие „Ден на отворените врати“ – посещение на успешни проекти в област Силистра, а целта е да бъдат популяризирани постигнатите резултати и добрите примери.  В обиколката ще се включат група ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра, избрани за младши посланици на Европейския парламент, а по време на срещи-разговори с представители на бенефициентите, младежите ще имат възможност да получат информация „от първо лице“ за уменията, необходими за реализирането на успешни проекти.

Събитието е част от общата инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България и е по повод Европейската година на уменията 2023.

ОИЦ
Силистра

ОИЦ-ВРАЦА СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Враца организира кулинарно състезание на 29.05.2023 г. от 10:00 ч. в ПГТР гр. Враца. Три отбора ще се надпреварват със своите умения в сферата на кулинарията. Събитието е част от Национална инициатива на мрежата от ОИЦ в България, има за цел да бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез популяризиране сред широката общественост на възможностите за образование, обучение и придобиването на умения чрез европейски средства.

ОИЦ
Враца

ОИЦ - Пловдив провежда информационна среща в Община Карлово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 29.05.2023 г. от 10:30 часа, в центъра на гр. Калофер, община Карлово, Областен информационен център – Пловдив ще проведе информационна среща със заинтересовани граждани. Експертите на Центъра ще предоставят информация относно условията за кандидатстване по актуални процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление през настоящия програмен период.

ОИЦ
Пловдив

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00

На 29.05.2023 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури според ИГРП за 2023 г. на програмите през програмен период 2021-2027 г., проекта на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), основни правила за работа в системата ИСУН 2020 и др.

Събитието ще се състои в залата на Община  Тополовград, начален час на събитието: 16.00 часа.

ОИЦ
Хасково

Публично събитие на ОИЦ – Ловеч в град Угърчин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 30  май 2023 г., от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Угърчин. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Угърчин, в интервала 10:30 – 12:30 ч.

Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2023 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, новите моменти в Кохезионната политика 2021-2027 г., в т.ч. и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ–БЛАГОЕВГРАД СЕ ВКЛЮЧВА В ОБЩАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 30 май екипът на Областен информационен център – Благоевград ще се включи в общата инициатива на Мрежата от информационни центрове за 2023 г., свързана с Европейската година на уменията. Като част от инициативата експертите на ОИЦ – Благоевград ще вземат участие в заседание на Областен съвет за хората с увреждания. По време на форума ще бъде представена информация за възможностите за финансиране по Приоритет 1 – „Насърчаване на заетостта и развитие на уменията“ и Приоритет 2 – „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, които касаят хората в неравностойно положение.

Участие в срещата ще вземе директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта“, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Регионално управление на образованието в Благоевград.

В заседанието ще се включат и представители на общински и държавни организации и институции, НПО, браншови организации, бизнеса, представители на уязвими групи, центрове за подкрепа, Комисията за защита от дискриминация, медии и други.

Заседанието на Областния съвет за хората с увреждания ще се проведе на 30 май /вторник/ от 11.00 часа в конферентната зала на Областна администрация Благоевград.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-Пловдив организира събитие във връзка с Европейската година на уменията

Дата на събитието
Време на провеждане
16:30

На 30.05.2023 г., от 16:30 ч., със събитие под надслов „Умения за успех“ Областен информационен център – Пловдив ще се присъедини към Общата инициатива на мрежата от ОИЦ за 2023 г. Събитието, насочено към широката общественост, ще популяризира Европейската година на уменията и дейността на информационния център, ще даде възможност на присъстващите да се запознаят с възможностите за  финансиране, които предлагат програмите на Европейския съюз за развитие на нови умения и насърчаване на ученето през целия живот.

Събитието ще се проведе под формата на забавна музикално-артистична програма, с интересни игри и награди за публиката във Виенския павилион на Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив. Участие ще вземат майсторът на импровизациите – клоунът Кени, финалистът от „Гласът на България“ Виктор Стамболов, Маг Бамбини, както и артистите от Театър „Хенд“ и школа за народни танци „Луди млади“. 

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ - Разград се включва в общата инициатива на мрежата от 27 ОИЦ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 31 май 2022 г. (сряда), от 10:30 часа, в офиса на ОИЦ в гр. Разград, на бул. „България” 34, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград ще проведе среща на тема „Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) – възможности за развитие на българските региони”.

Събитието е част от Общата кампания на мрежата от 27 ОИЦ за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

ОИЦ
Разград

СЪБИТИЕ НА ТЕМА „УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕ“ ОРГАНИЗИРА ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 31 май 2023 г. от 11:00 ч. в залата на НЧ „Пробуждане – 2022“, село Шипочано, община Кюстендил, Областен информационен център – Кюстендил организира информационна среща на тема „Умения за бъдеще“.

Акцент в събитието са възможностите за учене през целия живот и развитие на умения за бъдещето, посветено на Европейската година на уменията. Участниците ще се запознаят и с актуалните възможности за кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕФСУ.

За участие в събитието са поканени представители на местната власт, неправителствения сектор, ученици и медии.

Събитието е част от общата кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра, посветена на Европейска година на уменията 2023 г.

ОИЦ
Кюстендил

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00

На 31.05.2023 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури според ИГРП за 2023 г. на програмите през програмен период 2021-2027 г., проекта на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), основни правила за работа в системата ИСУН 2020 и др.

Събитието ще се състои в залата на НЧ „Пробуда 1914“, гр. Ивайловград, начален час на събитието: 12.00 часа.

ОИЦ
Хасково