Събития

В ОИЦ – Велико Търново ще се проведе обучение за бъдещи предприемачи

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 20.03.2019 г. (сряда) от 09:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе практическо обучение за заинтересовани лица от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Събитието се организира съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП).

ОИЦ
Велико Търново

Информационна среща на ОИЦ – Монтана във Вълчедръм

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 20.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Народно читалище „Рало 1891“ – град Вълчедръм, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от ЕСИФ.

ОИЦ
Монтана

Мерки по ПРСР за земеделските стопани ще представи ОИЦ-Видин в гр.Белоградчик

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20.03.2019 г., от 10:30 до 12:00 ч., в заседателната зала на общинската администрация в Белоградчик екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Акцент в срещата ще бъдат компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с актуализирания график на мерките за финансиране по ПРСР.

ОИЦ
Видин

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ В РАЗЛОГ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Информационна среща на тема „Европейски средства в подкрепа на бизнеса“ ще се проведе в град Разлог. По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Умения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.

Информационната среща ще се проведе на 20 март 2019 г. /сряда/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет – гр. Разлог.

ОИЦ
Благоевград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – РУСЕ С МЕДИИТЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00

На 20 март 2019 г., сряда, от 12.00 часа в офиса си в Доходно здание (пл. „Свобода“ 4) Областният информационен център – Русе ще проведе информационна среща с медиите. На нея ще запознае журналистите с договорените европроекти, финансирани от ЕСИФ, в област Русе от началото на програмния период 2014 – 2020 до февруари 2019 г.

ОИЦ
Русе

В ОИЦ – Велико Търново ще се проведе обучение за бъдещи предприемачи

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 21.03.2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе практическо обучение за заинтересовани лица от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Събитието се организира съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП).

ОИЦ
Велико Търново

ОИЦ – Добрич и НССЗ – ТОО Добрич със съвместни изнесени приемни в град Тервел

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 21 март (четвъртък) 2019 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред Общинска служба „Земеделие“ гр. Тервел, екипът на Областен информационен център - Добрич и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО)  Добрич ще проведат съвместни изнесени приемни.

Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Експертите от ТОО Добрич ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от ТПРМЗС на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

ОИЦ
Добрич

Мерки по ПРСР за земеделските стопани ще представи ОИЦ-Видин в гр.Грамада

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 21.03.2019 г., от 10:30 ч. до 12:00 ч., в заседателната зала на общинската администрация в Грамада екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Акцент в срещата ще бъдат компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с актуализирания график на мерките за финансиране по ПРСР.

ОИЦ
Видин

ОИЦ – Габрово представя възможности за финансиране на бизнеса в Севлиево

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 21.03.2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 300 на Община Севлиево, Областен информационен център – Габрово Ви кани на информационна среща за представяне на актуални възможности за европейско финансиране, насочени към подобряване на производствения капацитет на българските предприятия и инвестиции в професионалното и кариерно развитие на служителите.

Събитието ще се проведе съвместно и с експерт от териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието, който ще разясни възможностите за подпомагане по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и по схемите за директни плащания.

ОИЦ
Габрово

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Информационна среща на тема „„Европейски средства в подкрепа на бизнеса“ ще се проведе в град Гоце Делчев. По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Умения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.

Информационната среща ще се проведе на 21 март 2019 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в залата на партера на Община Гоце Делчев.

ОИЦ
Благоевград