Събития

ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 12:00 ч.

На 08 юли 2020 г. /сряда/, от 10:00 до 12:00 ч., на централния площад на гр. Златоград (пред сградата на Общинска администрация – Златоград) ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2020 г..

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян

ОИЦ – Добрич представя възможностите за европейско финансиране в община Генерал Тошево

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 8 юли (сряда) 2020 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Община Генерал Тошево, екипът на Областен информационен център-Добрич ще проведе информационна среща съвместно с Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните и предстоящи подмерки от Програма за развитие на селските райони през 2020 г., начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи мерките 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и 19.2-6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

ОИЦ
Добрич

Открита приемна на ОИЦ-Видин в Грамада

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 08 юли 2020 г., сряда, от 10:30 ч. в центъра на гр. Грамада екипът на Областен информационен център - Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

ОИЦ
Видин

Информационна среща на ОИЦ - София в община Чавдар

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 8 юли 2020 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Чавдар (с. Чавдар, зала в читалище „Надежда 1900“, ул. „Христо Ботев“ №32). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Чавдар

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 8 юли 2020 г. (сряда) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Чавдар (с. Чавдар, площад “Васил Левски”). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 - 15:00 ч.

На 08 юли 2020 г. /сряда/, от 13:30 до 15:00 ч., на централния площад на гр. Неделино (пред сградата на Общинска администрация – Неделино) ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране през 2020 г..

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ДОМАКИНСТВА СРЕЩА МЕЖДУ МИГ И МИРГ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 9 юли /четвъртък/ 2020 г., от 10:00 часа, в залата на Областния информационен център-Варна (пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 /Козирката/) ще се състои работна среща между екипите на МИГ „Аврен-Белослав“ и МИРГ „Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“.

Събитието, в което ще се включи и ОИЦ-Варна, ще се проведе във връзка с разработване на проектно предложение по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 г.

ОИЦ
Варна

Европейско финансиране и добри практики в подкрепа на читалищата

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 9 юли (четвъртък) 2020 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Крушари, екипът на Областен информационен център-Добрич ще проведе информационна среща съвместно с Местната инициативна група „Тервел-Крушари“.

Експертите от центъра ще представят актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проектни идеи на читалищата с европейски средства, както и добри практики от изпълнението на проекти в културната сфера. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Екипът на МИГ „Тервел-Крушари“ ще представи мярката 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“  от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

ОИЦ
Добрич

Открита приемна на ОИЦ-Видин във Видин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 09 юли 2020 г., четвъртък, от 10:30 ч. в централната част на гр. Видин - пред сградата на Банка ДСК, екипът на Областен информационен център - Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

ОИЦ
Видин

Информационна среща на ОИЦ - София в община Годеч

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 9 юли 2020 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Годеч (гр. Годеч, зала в читалище „Никола Й. Вапцаров - 1899“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №10). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София