Събития

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Исперих

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 5 юни 2019 г. (сряда) от 11:00 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Какво предлагат европрограмите през 2019 г. с представители на широката общественост в Бизнес център - Исперих.

ОИЦ
Разград

Информационна среща на ОИЦ в Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 6 юни 2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Какво предлагат европрограмите през 2019 г. с представители на широката общественост в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград.

ОИЦ
Разград

ОИЦ – Добрич информира за работата с ИСУН 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

Екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево. Срещата ще се състои на 8 май  (сряда) 2019 г. от 10:30 в заседателната зала на Община Генерал Тошево.

По време на събитието ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи актуалните мярки, съгласно годишна си индикативна програма за 2019 г.  

ОИЦ
Добрич