Събития

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "ЗЕЛЕНИ МЕРКИ В ГРАДСКА СРЕДА ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ В СМОЛЯН"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0143 "Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян" на кандидат Община Смолян ще се проведе на 11 март 2024 г. от 10:00 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. „България“ 12, гр. Смолян.

Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zigCbJuzXq2kwzF1DkI5S72eHpJDuVMJqUn7LoZvLvjNAw/viewform

Резюме на настоящото КИТИ можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/14902

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 825, 0879 999 827.

ОИЦ
Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В БАНИТЕ НА КИТИ "РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ, СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ АТРАКЦИИ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНИТЕ СМОЛЯН, ЧЕПЕЛАРЕ, БАНИТЕ И ЗЛАТОГРАД"

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

Общественo обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0156 "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" на водещ партньор Община Смолян ще се проведе на 11 март 2024 г. от 11:00 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. „България“ 12, гр. Смолян.

Приканваме Ви да попълните онлайн анкетата за настоящото КИТИ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdaE4W_ojTJV7zPj5pCP9gEUGqf1KBbcQCKiCNmujs0ILlg/viewform

Резюме на настоящото КИТИ можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/14904 

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 825, 0879 999 827.

ОИЦ
Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ „ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОТДИХ В ДОЛИНАТА НА РЕКА КАМЧИЯ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Обществено обсъждане за гражданите на община Смядово на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Приключения и отдих в долината на река Камчия“ – създаване на интегриран туристически продукт в устойчива околна среда, с водещ партньор Община Смядово,  ще се проведе в залата на Музеен комплекс – гр. Смядово на 11 март 2024 година, понеделник, от 11:00 ч.

ОИЦ
Шумен

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ „УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ И РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00 ч.

Обществено обсъждане за гражданите на община Смядово на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Устойчива мобилност и равен достъп до качествено здравеопазване, образование и обществени услуги“, с водещ партньор Община Велики Преслав,  ще се проведе в залата на Музеен комплекс – гр. Смядово на 11 март 2024 година, понеделник, от 12:00 ч.

ОИЦ
Шумен

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ГР. ЦЕНОВО НА КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0088 „УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНДУСТРИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРАˮ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 11 март 2024 г. (понеделник) от 14:00 ч. в сградата на Община Ценово, зала на Общински съвет ще се проведе обществено обсъждане за гражданите на община Ценово на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“ .

Предвидените в концепцията дейности са така подбрани, че да надграждат съществуващите идеи за развитие на трите общини - Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово в рамките на различните стратегически документи за регионално и устройствено планиране и покриват определени аспекти от развитието на територията в съответствие с принципите на интегрираното градско планиране и с хоризонталните принципи по програмите.

 

Линк към презентация на КИТИ:

https://docs.google.com/presentation/d/1hjsTPNn0dU-fvborWR5cTY_ylP-F08jc/edit#slide=id.p1

Онлайн анкета за  КИТИ: https://docs.google.com/forms/d/1zhfFrKzqzmyL0iQkzaQaj5bCdiJUi8I5WYlf2d9U-1Q/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Ruse/Звено за публични консултации към РСР на СЦР до 23.03.2024 г.: oic_ruse@abv.bg 

ОИЦ
Русе

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ НА ПГХ И ХВТ „ДМ. ИВ. МЕНДЕЛЕЕВ“-ВАРНА

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 11 март /понеделник/ 2024 г., от 14:00 часа в Юнашки салон - гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ №1, Областният информационен център-Варна, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, ще проведе публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Надграждане на връзката на образованието с пазара на труда чрез разширяване на дуалната система на обучение в ПОО и подобряване средата на пребиваване в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ - гр. Варна“.

Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ - гр. Варна е водещ партньор в КИТИ, която включва пет проектни идеи на три партньори.

Всеки заинтересован може да се запознае с концепцията тук https://www.facebook.com/photo/?fbid=721913186759753&set=pcb.721913473426391

Препоръки и възражения по концепцията могат да бъдат направени на онлайн анкета https://forms.gle/HqbezJ69jTUqMi9c9, както и на електронната поща на ОИЦ-Варна oic_varna@abv.bg, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

ОИЦ
Варна

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ "РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ, СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ АТРАКЦИИ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНИТЕ СМОЛЯН, ЧЕПЕЛАРЕ, БАНИТЕ И ЗЛАТОГРАД"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

Общественo обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0156 "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" ще се проведе на 12 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала в Общинска администрация - Баните, ул. "Стефан Стамболов" №3, с. Баните.

Приканваме Ви да попълните онлайн анкетата за настоящото КИТИ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdaE4W_ojTJV7zPj5pCP9gEUGqf1KBbcQCKiCNmujs0ILlg/viewform

Резюме на настоящото КИТИ можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/14904 

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 825, 0879 999 827.

ОИЦ
Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

Обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0022, "КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ", с кандидат  Община Панагюрище, ще се проведе на 12 март 2024 г., от 11:00 ч., в Сесийна зала на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае подробно с предварително планираните дейности от презентацията на концепцията на https://docs.google.com/presentation/d/1wZ-4dli9xR520XVCjY8K8OlrbfK9ceGh/edit#slide=id.p1, да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Пазарджик oic_pazardzhik@gmail.com (не по-късно от три дни след общественото обсъждане), както и да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на следния линк: https://forms.gle/443B8ENaNKKxnA666

ОИЦ
Пазарджик

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

Публични консултации с широката общественост на община Стамболово за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“,  ще се проведе в залата на община Стамболово, с. Стамболово на 12 март 2024 година, (вторник) от 11:00 ч.

Концепцията включва изпълнението на инфраструктурни инвестиции, спортни, социални и културни инициативи, и устойчиво развитие на региона, и е насочена към преодоляване на икономическото неравенство и липсата на икономически възможности в региона. Тази концепция се стреми да създаде нови работни места, да подкрепи местните предприемачи и да насърчи икономическото развитие чрез туризъм, иновации и селско стопанство.

                Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Стамболово са:

Дейност 7: Изграждане на фестивален комплекс и екопътеки. Под дейности: Създаване на разнообразна програма за събития и фестивали; Промоция на екопътеките и маршрутите; Организиране на откриващи събития; Създаване на туристически маркетинг план, Разработване на маркетинг стратегия, включително дигитален маркетинг, рекламни кампании и сътрудничество с туроператори.

                Дейност 8: Ново строителство на общинска здравна служба в с. Долно Ботево и мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика в община Стамболово.

                Дейност 15: Основен ремонт на Общинска двуетажна сграда в с. Пчелари и превръщането ѝ в туристически център.

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“

Презентация: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bTrVrwEmpxaeVUPLUnZmapcgBk6KFQJBENCaexbB4CTxPcNUW27qsnRoJewrGoixl&id=100064420671880

Анкета:  https://docs.google.com/forms/d/1yoa2OH4XNvgU3_WgGsKR4buzPrJFzaRs3JC_vV6AU2k/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bg

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263

ОИЦ
Хасково

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ „ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОТДИХ В ДОЛИНАТА НА РЕКА КАМЧИЯ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Обществено обсъждане за гражданите на община Велики Преслав на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Приключения и отдих в долината на река Камчия“ – създаване на интегриран туристически продукт в устойчива околна среда, с водещ партньор Община Смядово,  ще се проведе в зала 406 на Общински съвет – гр. Велики Преслав на 12 март 2024 година, вторник, от 11:00 ч.

ОИЦ
Шумен