Събития

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Годеч

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 9 юли 2020 г. (четвъртък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Годеч (гр. Годеч, пл. „Свобода“ №1). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

Европейско финансиране и добри практики в подкрепа на читалищата

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 10 юли (петък) 2020 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Тервел, екипът на Областен информационен център-Добрич ще проведе информационна среща съвместно с Местната инициативна група „Тервел-Крушари“.

Експертите от центъра ще представят актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проектни идеи на читалищата с европейски средства, както и добри практики от изпълнението на проекти в културната сфера. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Екипът на МИГ „Тервел-Крушари“ ще представи мярката 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“  от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 10 юли /петък/ 2020 г., от 11:00 часа в кв. „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, блок 11, вх. А, етаж 1., Областният информационен център-Варна ще вземе участие в церемония по първа копка по проекта „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“.

Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

ОИЦ
Варна

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В ЕЛХОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители на бизнеса, на земеделския отрасъл, на НПО сектора и за всички заинтересовани лица от община Елхово на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ”.

Приемната  ще бъде разположена на 14 юли 2020 г. (вторник) от 10:00 до 14:00 часа на площада пред хотел „Колхида“, гр. Елхово.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg 

ОИЦ
Ямбол

Информационна среща на ОИЦ - София в община Антон

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 14 юли 2020 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Антон (с. Антон, зала в НЧ „Хр. Ботев 1925“, пл. „Съединение“ №1). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

 

ОИЦ
София

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Антон

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 14 юли 2020 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Антон (с. Антон, пл. „Съединение“ №1). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В БОЛЯРОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители на бизнеса, на земеделския отрасъл, на НПО сектора и за всички заинтересовани лица от община Болярово на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ”.

Приемната  ще бъде разположена на 15 юли 2020 г. (сряда) от 10:00 до 14:00 часа в градинката срещу сградата на общинска администрация, гр. Болярово.

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg        

ОИЦ
Ямбол

Информационна среща на ОИЦ - София в община Горна Малина

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 15 юли 2020 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София, ще проведе информационна среща в община Горна Малина, (с. Горна Малина, Зала в читалище „Васил Левски 1929“ – малка зала, I-ви етаж). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Горна Малина 

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 15 юли 2020 г. (сряда) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София, ще проведе изнесена приемна в община Горна Малина, (с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ №1). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

 

ОИЦ
София

Информационна среща на ОИЦ - София в община Своге

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 16 юли 2020 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Своге, (гр. Своге, Конферентна зала – I-ви етаж, общинска администрация, ул. „Александър Стамболийски“ №7). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София