Събития

Мерки по ПРСР за земеделските стопани ще представи ОИЦ-Видин в Ново село

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 26.03.2019 г., от 10:30 ч. до 12,00 ч., в заседателната зала на общинската администрация в Ново село екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Акцент в срещата ще бъдат компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с актуализирания график на мерките за финансиране по ПРСР.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-Пловдив представя актуалните възможности на ЕСИФ в гр. Перущица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 27.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа пред кметството в гр. Перущица, община Перущица експертите на ОИЦ-Пловдив ще представят информация за актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от ЕСИФ. Жителите на града и съседните населени места ще имат възможност да задават въпроси и получат пълна и изчерпателна информация относно възможностите за европейско финансиране, начини за кандидатстване, електронната платформа ИСУН 2020. По същото време, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.

ОИЦ
Пловдив

Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Бойчиновци

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 27.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Община Бойчиновци, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от ЕСИФ.

ОИЦ
Монтана

Мерки по ПРСР за земеделските стопани ще представи ОИЦ-Видин в Ружинци

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 27.03.2019 г., от 10:30 ч. до 12:00 ч., в заседателната зала на общинската администрация в Ружинци екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Акцент в срещата ще бъдат компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с актуализирания график на мерките за финансиране по ПРСР.

ОИЦ
Видин

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ В ПЕТРИЧ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

Информационна среща на тема „Европейски средства в подкрепа на бизнеса“ ще се проведе в град Петрич. По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Умения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.

Информационната среща ще се проведе на 27 март 2019 г. /сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на партера на Община Петрич.

ОИЦ
Благоевград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА“ В САНДАНСКИ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

Информационна среща на тема „Европейски средства в подкрепа на бизнеса“ ще се проведе в град Сандански. По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Умения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.

Информационната среща ще се проведе на 27 март 2019 г. /сряда/ от 14.00 часа в офиса на Бизнес информационен и консултантски център – гр. Сандански.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ – Добрич и НССЗ – ТОО Добрич със съвместни изнесени приемни в град Каварна

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 28 март (петък) 2019 г., от 10:00 до 12:00 часа, пред Общинска служба „Земеделие“ гр. Каварна, екипът на Областен информационен център - Добрич и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО)  Добрич ще проведат съвместни изнесени приемни.

Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Експертите от ТОО Добрич ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от ТПРМЗС на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

ОИЦ
Добрич

Мерки по ПРСР за земеделските стопани ще представи ОИЦ-Видин в Макреш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 28.03.2019 г., от 10:30 ч. до 12:00 ч., в заседателната зала на общинската администрация в Макреш екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Акцент в срещата ще бъдат компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с актуализирания график на мерките за финансиране по ПРСР.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-Пловдив популяризира еврофондовете в с. Цалапица на община „Родопи“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 29.03.2019 г. (петък) от 10:00 часа пред кметството в с. Цалапица на община „Родопи“ екипът на ОИЦ-Пловдив ще разположи мобилен офис. Жителите на Цалапица и съседните населени места ще имат възможност да получат изчерпателна информация и зададат своите въпроси относно оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.

 

 

ОИЦ
Пловдив

Мерки по ПРСР за земеделските стопани ще представи ОИЦ-Видин в Димово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 29.03.2019 г., от 10:30 ч. до 12:00 ч., в заседателната зала на читалището в Димово екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Акцент в срещата ще бъдат компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с актуализирания график на мерките за финансиране по ПРСР.

ОИЦ
Видин