Събития

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В МОНТАНА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 17 януари /четвъртък/ 2019 г. от 10.00 часа в гр. Монтана в залата на Общински младежки дом – Монтана (бул. „Трети март“ № 98) от 10,00 часа (9,30 регистрация) ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020. Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК и се организира съвместно с Областен информационен център – Монтана.

Информационната среща е открита и не се изисква предварителна регистрация от заинтересованите лица. 

ОИЦ
Монтана

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПИК 2014 - 2020 В РУСЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 16 ( сряда)  от 10:00 часа в Пленарна зала на Община Русе ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК и се организира съвместно с Областен информационен център – Русе.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани. Регистрацията на участниците започва в 9.30 часа.

ОИЦ
Русе

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ ВЪВ ВАРНА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Варна ще бъде домакин на Информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Събитието ще се проведе на 15 януари  2019 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“ от 10.00 до 12.00 часа. Регистрацията започва в 9:30 часа.

Срещата е част от информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на ОПИК.

ОИЦ
Варна

Заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ловеч“

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в Зала на Общински съвет – Ловеч в сградата на Община Ловеч ще се проведе заключителна пресконференция по повод изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ловеч“. Екипът на Центъра ще представи изпълнените дейности и постигнатите резултати за периода 13.12.2015 г. - 31.12.2018 г.  Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
Ловеч

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ЩЕ УЧАСТВА В СЕМИНАР - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. ДОСИТЕЕВО, ОБЩ. ХАРМАНЛИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 21.12.2018 г. (петък), от 10:30 часа, в с. Доситеево, общ. Харманли, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково ще участват в информационна среща и ще проведат обучение на тема „Възможности и специфични особености за кандидатстване по мерките на ПРСР чрез електронната информационна система ИСУН 2020“. Обучението е насочено към земеделски производители от с. Доситеево като потенциални кандидати и бенефициенти.

ОИЦ
Хасково

Заключителна пресконференция на ОИЦ - Търговище

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 20 декември 2018 г. (четвъртък), от 10.30 ч., в офиса на Областен информационен център – Търговище ще се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище", финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Управителят на Областния център г-н Милчо Тонев ще представи изпълнените дейности и постигнатите резултати за периода на изпълнение на проекта (2016 – 2018 г.).

Поканени са на регионалните и национални медии в областта.

ОИЦ
Търговище

ОИЦ-Русе организира празничен концерт „Моята европейска коледа“

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00

На 19 декември 2018 г., сряда, от 16.00 часа Областният информационен център – Русе организира в партньорство с Община Русе мащабно събитие в Пленарна зала под мотото „Моята европейска Коледа“. На него ще бъдат популяризирани социални услуги в Русе, финансирани с европейски средства. Ползвателите на тези услуги, деца и младежи, ще бъдат зарадвани с празничен концерт с водещ Бате Енчо и с коледни подаръци.

ОИЦ
Русе

ОИЦ-Пловдив със заключителна пресконференция по повод изпълнението на проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 19.12.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в Заседателна зала на община Пловдив ще се проведе заключителна пресконференция по повод изпълнението на проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“. Екипът на Центъра ще представи изпълнените дейности и постигнатите резултати за периода 13.12.2015 г. - 31.12.2018 г. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
Пловдив

Коледна работна среща в ОИЦ - Стара Загора

Дата на събитието
Време на провеждане
14:15

На 18.12.2018 г. /вторник/ от 14.15 часа в офиса на Областен информационен център – Стара Загора ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема: „Изпълнение на оперативните програми в Югоизточен район за планиране към декември 2018“ .

ОИЦ
Стара Загора

ОИЦ-Силистра организира информационна среща с бенефициенти, партньори и приятели

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00

На 18 декември (вторник) 2018 г., от 13:00 ч., в залата на ОИЦ-Силистра, ще се състои информационна среща с бенефициенти, партньори и приятели на центъра от област Силистра. Ще бъде представен отчет за изпълнението на проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“, напредъка по изпълнението на програмите в област Силистра към декември 2018 г., както и преглед на предстоящите възможности за кандидатстване през 2019 г.

ОИЦ
Силистра