Събития

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ДРАГОМАН

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На  29 септември 2023 г. (петък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Драгоман (гр. Драгоман, пл. „Централен“). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря и на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

 

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ДРАГОМАН

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 29 септември 2023 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, гр. Драгоман ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област. Екипът на Центъра ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите от финансовата подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите.

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

Изнесен информационен ден на ОИЦ-Кърджали в Кирково

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 29 септември 2023 г. (петък) от 11:00 ч. екипът на Областен информационен център - Кърджали организира изнесен информационен ден в община Кирково, на който ще представи възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз. 

ОИЦ
Кърджали

МОБИЛНИЯТ ОФИС НА ОИЦ - ПЛЕВЕН СПИРА В НИКОПОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 29 септември 2023, петък, от 11 ч. мобилният щанд на Областния информационен център ще бъде разположен на площада в Никопол, пред сградата на Общината. Експертите от ОИЦ - Плевен са подготвили за заинтересованите актуална информация за възможностите към момента по програма "Развитие на човешките ресурси" и програма "Образование". В срещите ще се обърне внимание и на предимствата на новия за България териториален подход, подкрепен от европейските фондове.

ОИЦ
Плевен

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЧАВДАР

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На  28 септември 2023 г. (четвъртък) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Чавдар (с. Чавдар, пл. “Васил Левски”). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври 2023 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

 

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ОИЦ
София

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЧАВДАР

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На  28 септември 2023 г. (четвъртък) от 13:30 до 15:00 часа екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Чавдар (с. Чавдар, пл. “Васил Левски”). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация за:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря и на други въпроси, свързани с възможностите за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври 2023 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

 

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

ПРИЕМНА НА ОТКРИТО ЗА ПЛЕВЕНЧАНИ ОРГАНИЗИРА ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

На 28 септември, от 11:30 ч. експертите от Областния информационен център отварят отново своята приемна на открито за плевенчани и гости на града. Вниманието ще е насочено към разясняване на предимствата на новия териториален подход, както и към актуалните в момента възможности по програма "Образование" и програма "Развитие на човешките ресурси".

Мобилният щанд ще е разположен в началото на Градската градина, пред читалище "Съгласие"

ОИЦ
Плевен

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЧАВДАР

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 28 септември  2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в салона на Читалище „Надежда - 1900“, с. Чавдар ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област. Екипът на Центъра ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите от финансовата подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите.

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЧАВДАР

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 28 септември  2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в салона на Читалище „Надежда - 1900“ в с. Чавдар ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София-град и София-област. Екипът на ОИЦ ще запознае участниците в срещата с обща и специализирана информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г., както и за програмите от Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 г. Ще бъде изнесена информация за резултатите на финансова подкрепа на програмите в Софийска област.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, земеделски производители, образователни, културни, социални институции, граждански организации и представители на медиите.

Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

ОИЦ
София

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На  27 септември 2023 г. (сряда) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Челопеч (с. Челопеч, пл. “Васил Левски”). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

 • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
 • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
 • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси, свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпът на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

ОИЦ
София