Събития

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:10

На 24.02.2020 г. (понеделник), от 13:10 часа, в СУ „Неофит Рилски“ гр. Харманли, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, популяризиране 70-та годишнина от произнасянето на декларацията на Робер Шуман през 1950 г. за създаване на Европейска общност за въглища и стомана и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ - Разград се включва в откриването на ДГ „Райна Княгиня” по европроект

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

На 21 февруари 2020 г. (петък) от 11:30 ч. в двора на Детска градина „Райна Княгиня”, ул. „Южен булевард” №48Б,  гр. Разград, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се включи в откриването на обект „ДГ „Райна Княгиня”, ж.к. „Орел” по проект на ОПРР 2014-2020 г., с бенефициент Община Разград.

ОИЦ
Разград

ОИЦ - Разград се включва в откриването на ДЯ „Слънчево детство” по ОПРР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 21 февруари 2020 г. (петък) от 10:00 ч. на площадката на Детска ясла „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”,  гр. Разград, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се включи в откриването на обект „Детска ясла „Слънчево детство”, ж.к. „Орел” по проект на ОПРР 2014-2020 г., с бенефициент Община Разград.

 

ОИЦ
Разград

ОИЦ - Разград се включва в откриването на обект по ОПРР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20 февруари 2020 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в двора на Детска градина „Славейче”, ж.к. „Орел”, гр. Разград, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се включи в откриването на обект „ДГ „Славейче”, ж.к. Орел” по проект на ОПРР 2014-2020 г., с бенефициент Община Разград.

ОИЦ
Разград

Информационна среща със студенти първи курс от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 19.02.2020 г. (сряда) от 10.30 ч. в залата на Областен информационен център – София ще се проведе информационна среща със студенти първи курс от специалността "Библиотекознание и библиография" в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Екипът на ОИЦ – София ще запознае студентите с дейността на центъра и ще представи възможностите за финансиране на проекти в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020).

ОИЦ
София

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 18.02.2020 г. (вторник), от 13:30 часа, в СУ „Желязко Терпешев“, гр. Любимец, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, популяризиране 70-та годишнина от произнасянето на декларацията на Робер Шуман през 1950 г. за създаване на Европейска общност за въглища и стомана и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

ОИЦ
Хасково

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРАЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 18.02.2020 г. (вторник) от 13:00 часа в аулата на Медицински университет - Филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца, Областен информационен център – Враца организира информационна среща по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На срещата студентите ще бъдат запознати и с възможностите за подкрепа за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Основната цел на проекта е повишаване професионалния капацитет на обучаващите се специализанти. Ще бъдат представени и други  възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2020 година.

ОИЦ
Враца

ОИЦ - Разград се включва в откриването на обект по европроект

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 18 февруари 2020 г. (вторник) от 10:30 ч. на площадката на Детска ясла „Звездици”, ул. „Симеон” №8,  гр. Разград, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще се включи в откриването на обект „Реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност на детска ясла „Звездици” по проект на ОПРР 2014-2020 г., с бенефициент Община Разград.

ОИЦ
Разград

Информационна среща със студенти първи курс от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 18.02.2020 г. (вторник) от 10.30 ч. в залата на Областен информационен център – София ще се проведе информационна среща със студенти първи курс от специалността "Архивистика и документалистика" в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Екипът на ОИЦ – София ще запознае студентите с дейността на центъра и ще представи възможностите за финансиране на проекти в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020).

ОИЦ
София

ОИЦ – Добрич представя възможностите за европейско финансиране в община Добричка

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 18 февруари (вторник) 2020 г. Областен информационен център – Добрич, организира информационна среща, на която ще се представи актуалните и предстоящи подмярки по Програма за развитие на селските райони за 2020 г.

Срещата ще бъде с начален час 10:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на Община Добричка. На събитието са поканени общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинска администрация, земеделци, граждани и медии.

Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

ОИЦ
Добрич