Събития

НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТКРИВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30 ч.

На 12.08.2020 г. (сряда) от 12:30 ч. екип на Столична община ще проведе официална церемония „Откриване на обект“, находящ се в район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305-та“ № 1, по проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

От 13:00 ч. ще се проведе заключителна пресконференция по проекта.

ОИЦ
София

ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА ДЕВИН

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-12:00 ч.

На 12 август 2020 г. /сряда/, от 10:00 до 12:00 ч., на централния площад на гр. Девин ще се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Екипът на ОИЦ - Смолян ще предоставя безплатни индивидуални консултации на място за всички граждани, желаещи да финансират идеите си с европейски средства, както и ще раздава безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

ОИЦ
Смолян

Информационна среща на ОИЦ - Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
09:00 ч.

На 11 август 2020 г. (вторник) от 09:00 ч. в Центъра за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) гр. Разград, Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща.

Ще бъдат представени услугите, предоставяни от мрежата от 27 ОИЦ в страната, както и успешно приключили европроекти в Лудогорието.

На събитието ще присъстват участниците в трета смяна на екологичната инициатива „Еколято 2020”, която се провежда за 23-та поредна година от Община Разград и ЦПЛР-ЦУТНТ-Разград.

ОИЦ
Разград

ОИЦ-Кюстендил с открита приемна в Община Невестино

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 10 август 2020 г. (понеделник) от 10:00 ч., пред сградата на Община Невестино, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна.

Експертите на центъра ще предоставят информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЕВНЯ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 6 август /четвъртък/ 2020 г., от 10:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Девня, ОИЦ-Варна ще проведе информационна среща с потенциални бенефициенти, представители на общината, на бизнеса и други заинтересовани страни.

На събитието ще бъдат представени дейността на центъра и значими проекти, реализирани от местната администрация.

ОИЦ
Варна

Информационна среща на ОИЦ-Кърджали в община Джебел

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 05.08.2020 г. /сряда/ от 11:00 ч. в община Джебел, ОИЦ - Кърджали организира информационна среща, на която ще представи възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ОИЦ
Кърджали

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 5 август /сряда/ 2020 г., от 10:00 часа, в Ритуална зала в с. Цонево, Община Дългопол, ОИЦ-Варна ще проведе информационна среща с потенциални бенефициенти, представители на общината, на бизнеса и други заинтересовани страни.

На събитието ще бъдат представени дейността на центъра и значими проекти, реализирани от местната администрация.

ОИЦ
Варна

Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Ловеч

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 12:00

          На 5 август 2020 г., от 10:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Ловеч. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на централно място - площад „Екзарх Йосиф I“, пред сградата на Община Ловеч. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 10.00 – 12.00 ч. като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за безвъзмездно финансиране по Оперативните програми за 2020 г. 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч

Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Угърчин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 12:00

          На 4 август 2020 г., от 10:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Угърчин. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на комуникативно място, централен площад, пред сградата на Община Угърчин. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 10.00 – 12.00 ч. като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за безвъзмездно финансиране по Оперативните програми за 2020 г. 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ДИСКУСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 3 август /понеделник/ 2020 г., от 14:00 часа в Зала 1 на Икономическия университет, Областният информационен център-Варна ще вземе участие в семинар-дискусия „Програма „Хоризонт Европа 2021 – 2027“ и Европейски иновационен съвет“.

Събитието ще даде възможност на участниците да получат най-актуалната информация от преговорния процес по Рамковата програма и характеристики на финансовия инструмент на Европейския иновационен съвет, който цели финансиране на високотехнологични научноизследователски проекти.

ОИЦ
Варна