Събития

ОИЦ-СОФИЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 22 октомври /петък/ 2021 г. от 13:00 часа в офиса на Областен информационен център София-град и София-област /ОИЦ/ (гр. София, бул. „Витоша“ № 99), екипът на ОИЦ ще проведе среща с представители на медии по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”. В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от информационната кампания на ОИЦ-София, проведена в периода 28 септември 2021 г. - 22 октомври 2021 г. в 22-те общини на територията на Софийска област.

Поканени за участие са национални и регионални медии.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
София

ОИЦ – Добрич с изнесена приемна и открит щанд в с. Крушари

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 22 октомври (петък) 2021 г., от 11:00 часа, пред сградата на Община Крушари, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе изнесена приемна и открит щанд.

Експертите от центъра ще бъдат на разположение да отговарят на въпроси за актуалните и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ – СОФИЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО“ КЪМ УНИБИТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 22 октомври 2021 г. (петък) от 10:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща със студенти от специалност „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ към Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Срещата ще се проведе от офиса на Областен информационен център - София, във формат на уебинар чрез Microsoft Teams.  В рамките на информационната среща експертите ще представят Финансовите параметри, както и начина на прилагане на европейското финансиране за новият програмен период 2021-2027 и функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА САМОКОВ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 21 октомври 2021 г. (четвъртък) от 14:00 до 15:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Самоков (гр. Самоков, конферентна зала в хотел „Арена-Самоков”). Експертите на ОИЦ-София ще представят отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
София

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА ИХТИМАН

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 21 октомври 2021 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Ихтиман (гр. Ихтиман, зала в Исторически музей, ул. „Цар Освободител“ № 94). Експертите на ОИЦ-София ще представят отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ
София

Ден на отворените врати в ОИЦ-Кърджали

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

По случай Деня на Кърджали 21 октомври  Областен информационен център – Кърджали  организира Ден на отворените врати. На открита приемна на Пазара пред офиса на ОИЦ от 11:00ч. ще бъдат представени актуални процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ОИЦ
Кърджали

ОИЦ – Добрич с изнесена приемна и открит щанд в Тервел

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 21 октомври (четвъртък) 2021 г., от 11 часа, пред сградата на Община Тервел, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе изнесена приемна и открит щанд.

Експертите от центъра ще бъдат на разположение да отговарят на въпроси за актуалните и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Търговище представя в Попово предстоящи приеми по подмерки на ПРСР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 21.10.2021 г. (четвъртък), от 10:30 часа в град Попово, в залата на НЧ "Св.Св.Кирил и Методий -1882", Областен информационен център – Търговище организира информационна среща. На нея ще бъде предоставена информация за актуални процедури по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 -2020, като фокусът ще бъде върху предстоящите приеми по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

В събитието ще участва и експерт на НССЗ офис Търговище. Екипът на ОИЦ – Търговище ще бъде на разположение, за да отговоря и на въпроси за други възможности за европейско финансиране.

ОИЦ
Търговище

ОИЦ – Благоевград представя проекта на програма „Образование“ 2021-2027 (ПО)

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 21 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 10:30 часа, Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща за представяне на проекта на новата Програма за образование за периода 2021-2027 г. По време на събитието експертите на центъра ще представят обхвата на програмата, целите и бюджета ѝ, както и основните приоритети.

Онлайн представянето на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО)  ще се излъчва на живо във Фейсбук страницата на Областен информационен център – Благоевград на адрес:

 https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-342443139168177/.

ОИЦ
Благоевград