Събития

ОИЦ-Кърджали с изнесена приемна в община Черноочене

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 26.06/сряда/ от 11.00 ч ОИЦ-Кърджали ще проведе изнесен информационен ден в община Черноочене. Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Оперативните програми.

ОИЦ
Кърджали

ОИЦ – ПЛЕВЕН С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 12:30

На 26 юни 2019 г. от 10:30 ч. в гр. Долна Митрополия, на мобилен щанд пред сградата на Общината, екипът на Областния информационен център – Плевен организира информационно събитие за всички заинтересовани. Акцент в кампанията са възможностите по Програмата за развитие на селските райони.

ОИЦ
Плевен

ОИЦ – ПЛЕВЕН РАЗЯСНЯВА В ОБЩИНА КНЕЖА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО ПРСР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 12:30

На 25 юни 2019 г., от 10:30 ч., в гр. Кнежа, на информационен щанд пред сградата на Общината, екипът на Областния информационен център – Плевен ще е на разположение на потенциални кандидати и заинтересовани от общината, за да представи възможностите по Програмата за развитие на селските райони.

ОИЦ
Плевен

МОБИЛЕН ОФИС НА ОИЦ – ПЛЕВЕН В ЛЕВСКИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 12:30

На 24 юни 2019 г. от 10:30 ч. в гр. Левски, на мобилен щанд пред сградата на Общината, екипът на Областния информационен център – Плевен ще предоставя информация и ще отговаря на въпроси за възможностите по оперативните програми през 2019 г.
Във фокуса на информационното събитие ще е Програмата за развитие на селските райони.

ОИЦ
Плевен

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ТЪРГОВИЩЕ НА ПАНАИРА В ПОПОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30-13:30

На 21.06.2019 г., от 10.30 до 13.30 ч., Областният информационен център – Търговище ще има изнесена приемна и информационен щанд в рамките на традиционния Русалски панаир в гр. Попово.  

На щанда, разположен в началото на централната пешеходна зона, посетителите ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Всички заинтересовани лица ще имат възможност да се запознаят и със Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ– Попово.

ОИЦ
Търговище

ОИЦ-Кърджали с информационен ден в община Джебел

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 20.06 /четвъртък/ от 11.00 ч ОИЦ-Кърджали ще проведе информационна среща в община Джебел. Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Оперативните програми.

ОИЦ
Кърджали

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В КРЕСНА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в гр. Кресна.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 19 юни 2019 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет - Кресна.

ОИЦ
Благоевград

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В СТРУМЯНИ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в с. Струмяни.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 19 юни 2019 г. от 10.00 часа в НЧ „Будител“, с. Струмяни.

ОИЦ
Благоевград

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД В БАНСКО

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

Екипът на областен информационен център – Благоевград, съвместно с експерти от Национална служба за съвети в земеделието, ще проведе изнесена приемна в гр. Банско.

По време на приемната ще бъде представена информация за подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, с очакван прием на проектни предложения през този месец и вече обявени за обществено обсъждане Условия за кандидатстване. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД.

Изнесената приемна ще се проведе на 18 юни 2019 г. от 13.00 часа във фоайето на Туристически информационен център - Банско.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Лясковец

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 18 юни (вторник) 2019 г. от 13:00 часа в Залата на Община Лясковец, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Велико Търново