Финансов инструмент за преодоляване на последиците от Брексит

За да помогне за адаптирането на европейците към промените, ЕС реши да създаде фонд, наречен Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (Резерва). Одобрението бе дадено на пленарната сесия през септември 2021 г.

Фондът в размер на пет милиарда евро (по цени от 2018 г.), ще покрива разходи, направени от страните в ЕС между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2023 г. Той цели да помогне най-силно засегнатите региони, сектори и общности да покрият допълнителните разходи, да компенсират загубите или да преодолеят други неблагоприятни икономически и социални последици, произтичащи пряко от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Разпределената сума за България е в размер на 15 372 864 евро, органът определен за управление на финансирането от Резерва е дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет.

До края на януари 2023 предстои отваряне на процедура за финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит за структури на държавната администрация и органи на държавна власт.

Повече информация на следния линк.