Новини

За противодействие на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, за Република България бе разпределена сума в размер на 30 066 708 лева[1]. Тази подкрепа от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (Резерва) покрива разходи на държавите членки, направени между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2023 г.

За да помогне за адаптирането на европейците към промените, ЕС реши да създаде фонд, наречен Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (Резерва). Одобрението бе дадено на пленарната сесия през септември 2021 г.