РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1755 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 октомври 2021 година за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит