РЕШЕНИЕ № 312/2022 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БРЕКЗИТ