Проект на насоки за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне „Финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит“