Проект на заповед за утвърждаване на насоки за кандидатстване