Насоки за кандидатстване по Процедура BG16BARA001-1.001 "Финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит"