СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ на – орган, отговарящ за управлението на финансирането от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит