Изменени Насоки за кандидатстване по Процедура BG16BARA001-1.001 "Финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит" /Версия 2 от 09.06.2023 г./

Изменените насоки за кандидатстване и Заповед № РБ-4 от 09.06.2023 г. за утвърждаването им са достъпни на следния линк.