Събития за 27.02.2019

Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Георги Дамяново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 27.02.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Община Георги Дамяново, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от ЕСИФ.

ОИЦ
Монтана

ОИЦ-Пловдив организира информационен ден в с. Калояново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 27.02.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в с. Калояново, община Калояново екипът на ОИЦ ще реализира информационно събитие като разположи мобилен офис пред Общинска служба „Земеделие“. Жителите на Калояново и съседните населени места ще могат да получат напълно безплатно информация за актуалните процедури по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), предстоящите възможности през 2019 г. и услугите, които ОИЦ-Пловдив предоставя като част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) у нас. Експертите на ОИЦ ще отговорят на всички въпроси на заинтересованите лица. Успоредно с това, и Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организира открита приемна за индивидуални консултации.

ОИЦ
Пловдив

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 27 февруари 2019 г. /сряда/ от 10.00 часа Областен информационен център – Благоевград ще даде пресконференция за представители на медии и инфоексперти от партньорски организации.

На пресконференцията ще бъде представен новият проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Благоевград през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран по приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Представителите на медиите ще бъдат запознати и с актуалната информация за изпълнението на проектите, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на Благоевградска област.

Пресконференцията ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВЯ СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА РУСЕ ПРЕД ВЕТЕРАНИ СПОРТИСТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30 ч.

На 27 февруари 2019 г., сряда, от 11,30 часа в офиса си в Доходно здание (пл. „Свобода“ 4) Областният информационен център – Русе ще проведе информационна среща с отбора на ветераните към спортен клуб „Локомотив“ на тема „Европейските фондове в помощ на социалните проекти на Община Русе“. Освен това те ще бъдат запознати с дейността на Областния информационен център.   

 

ОИЦ
Русе