Събития за 01.03.2019

ОИЦ-Пловдив популяризира актуалните и предстоящи възможности на ЕСИФ в Първомай

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 01.03.2019 г. (петък) от 10:00 часа в гр. Първомай, община Първомай експертите на ОИЦ-Пловдив ще разположат мобилен офис пред Общинска служба „Земеделие“. Там жителите на града и съседните населени места ще имат възможност да задават въпроси и получат пълна и изчерпателна информация за актуалните процедури по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), предстоящите възможности през 2019 г. и услугите, които ОИЦ-Пловдив предоставя като част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) у нас. Успоредно с това, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ - Кюстендил организира информационна среща за бизнеса

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 01.03.2019 г.  (петък) от 11:00 часа в офиса на ОИЦ – Кюстендил (сградата на читалище "Братство" 1869) ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени условията за кандидатстване по две процедури, насочени към работодатели и Малки и средни предприятия от определени сектори: „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

ОИЦ
Кюстендил

Информационна среща за бизнеса от област Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 ч.

На 01 март 2019 г., от 14:00 в зала „Европа“ на Областна администрация Добрич, екипът на  Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационно събитие на тема: „Европейски средства в подкрепа на бизнеса“.

По време на събитието ще бъдат представени отворените процедури BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Татяна Гичева – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич, ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и действащите проекти в подкрепа на бизнеса. Очакваме потвърждение за участие от Владимир Бобев, началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

ОИЦ
Добрич