ОИЦ - ПЛЕВЕН СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ

На 6 юни екипът на Областния информационен център в Плевен проведе първата си неформална среща за годината с представители на националните и регионалните медии в областта.

Конкретният повод бе началото на информационната кампания на експертите в 11-те общини в област Плевен, чиято цел е да се улесни достъпът на повече хора до навременна, коректна и разбираемо разяснена информация. Репортерите бяха запознати с графика на предстоящите информационни събития. Вниманието им бе насочено и към планираните за 2022 г. мерки от Програмата за развитие на селските райони, които ще са акцентът при разговорите с представителите на общинските администрации и читалища, със земеделските стопани и с всички интересуващи се жители в по-малките населени места.