ОБЩИНА РУСЕ ЗАПОЧВА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО СИ НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП

         На пресконференция днес Община Русе представи проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, финансиран по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Стойността му е 525 355,96 лв. , срокът за изпълнение е 24 месеца от подписване на договора.

       За реализирането на заложените дейности  бенефициентът ще си партнира с основните културни институции в града – Регионален исторически музей, Драматичен театър "Сава Огнянов",  Куклен театър – Русе, Общинския културен институт "Художествена галерия", Държавна опера – Русе, Регионалната библиотека "Любен Каравелов", Възрожденско читалище "Зора 1866г.", Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“. Чуждестранният партньор е Националният музей в Лихтенщайн.

         Една от дейностите предвижда дигитализиране на минимум 30 000 снимки, документи, плакати, афиши, картички, програми, статии, пиеси, картини, костюми и други културни и исторически артефакти от фондовете на Община Русе и партньорските институции, обясни ръководителят на проекта Ивайло Кадишев. За целта в общинската сграда на ул. „Олимпи Панов“ 6 ще бъде създаден Център за дигитализация, който ще бъде оборудван със съответната техника и софтуер. За работа с тях ще бъдат обучени 8 експерти, а трима от тях ще бъдат назначени на трудов договор в центъра.

          Чрез дигитализацията се цели опазване и популяризиране на културните артефакти, като фокусът при подбора ще бъде насочен към  историята на Русе, бурното развитие на града и неговия културен живот. Цифровизираните ценности ще бъдат достъпни за всички, които проявяват интерес, на специално създадена по проекта уеб платформа. Информацията ще бъде на български и английски езици, разпределена в тематични секции за по-лесен достъп до съдържание.  Материалите ще могат да се ползват, но не и да се теглят.  Участниците в проекта смятат, че създаденият дигитален фонд на културното наследство на нашия град ще се включи в общоевропейския културен обмен. Това от своя страна ще популяризира Русе не само на национално, но и  на международно ниво.

           За постигане на тези цели партньорите по проекта , използвайки опита на Националния музей на Лихтенщайн, ще изработят концепция за привличане на аудитория, като проучат потребностите й. Една от дейностите за популяризиране на платформата е организирането на онлайн изложби, уточни Кадишев. Той бе категоричен, че и след приключването на проекта Общината ще продължи да разширява дигиталното съдържание чрез сътрудничество с нови партньори. С цел постигане на устойчивост ще продължи да трансферира добри практики и да търси международно сътрудничество.