Публична покана с предмет: “Подготовка и организиране на среща по проекта, събития за разпространение на информация, семинари (работни срещи) и посещения за обмяна на опит”

Проект №B6.3a.24/02.06.2021 г. „Активиране на МСП за 4-та индустриална революция“ (4th Industrial Revolution)
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
INTERREG V-A Гърция – България 2014 - 2020
Възложител
СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ХАСКОВО“
Документация
Прикачен файл Size
Документация 2.8 MB