“Управление на проекта, извършване на проучвания сред малки и средни фирми от трансграничния регион и подготовка на анализи в контекста на четвъртата индустриална революция”

Проект №B6.3a.24/02.06.2021 г. „Активиране на МСП за 4-та индустриална революция“ (4th Industrial Revolution), 2 обособени позиции
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Интеррег V-A Гърция-България 2014 - 2020
Възложител
Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Хасково“

 

Обособена позиция №1 „Управление на проекта и предоставяне на съдействие за подготовка на текущите доклади във връзка с изпълнението му“ и

Обособена позиция №2 „Извършване на SWOT анализ, оценка на готовността на МСП и идентифициране на възможностите за растеж на екосистемата на МСП в трансграничния регион в контекста на Четвъртата индустриална революция“ 

Документация
Прикачен файл Size
Procedure upravlenie & analizi.zip 3.7 MB