„Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при служебни пътувания за служители и експерти по проект „Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативната система за обучение eDigiStars“ DTP3-730-1.2

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014 – 2020
Възложител
Сдружение Бизнес Агенция
Документация
Прикачен файл Size
DTP730 tender to publish_0.zip 2.01 MB