ОИЦ – ВРАЦА, КЪДЕ СМЕ НИЕ

С напредването на технологиите става все по лесно да комуникираме и да намираме информация. Екипът на ОИЦ – Враца с помощта на мета данни, предоставени от различни социални платформи,  успя да събере статистически данни за всички до които е достигнал.

През месеците септември и октомври 2022 г.  офиса е посетен от 176 посетители на които е предоставена информация за ПРСР, ОПИК, Норвежки финансов механизъм, ОПРЧР, ОПРР и други възможности за финансиране на проектни идеи.

Както реалните посещения, така и през различните информационни канали процентът на жени мъже е 69.3 % към 30.7%. Най голям е процента на посетители от 35 до 44 годишни, след това са 45-54 годишните, най малък е процента  на младежи от 18 до 24 годишна възраст.

Страницата на ОИЦ – Враца във фейсбук е достигната от различни точки на страната и света, според мета данните 51% са от територията на Враца, 10% от София, 3,5% - Мездра, 2,5% - Козлодуй, Варна , Пловдив, Мизия, Великобритания, САЩ, Испания, Франция, Обединени арабски емирства. Съотношението на посещенията от България 95%, от чужбина 5%. За последния месец потребителите,  които са достигнали до публикации от екипа на областния център наброяват 900 бр. от 1061 последователи.

През месец ноември екипът на центъра, ще бъде част от националната кампания на мрежата от областни центрове в България, на която ще се представят новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. в периода от 14 ноември до 16 декември 2022 г. За повече информация следете фейсбук страницата на Областен Информационен център-Враца.