ОИЦ-Враца

На 09.02.2023 г. ОИЦ – Враца представи дейностите за предходната година. Управителя Цветана Иванова на Областен Информационен Център – Враца представи данни за изпълнените индикатори чрез проведени информационни срещи с изнесен щанд в всички общини от област Враца  и с над 300 посетители, през годината е проведена една среща с медии, над десет допълнителни срещи и многократни участия в събития на бизнес, общини, физически лица, земеделци и НПО по спечелени проекти.

На 21.12.2022г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, проведе информационен ден, организиран в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

На 15 декември 2022 г., Областен информационен център – Враца в конферентната зала на хотел Лева, гр. Враца представи новите Европейските програми, съфинансирани от ЕС, за Програмен период 2021-2027 г.

Събитието за представянето на новия програмен период е част от общата инициатива на мрежата от 27 ОИЦ и се провежда в периода 14 ноември – 16 декември 2022г.

На 01.12.2022 г. екипът на ОИЦ – Враца взе участие чрез интерактивното виртуално студио за стартираща пресконференция по проект "EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще", който се изпълнява от Българска телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия. Конференцията бе открита от Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, с поздравително обръщение към участниците от Мария Габриел, еврокомисар по "Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж".

С напредването на технологиите става все по лесно да комуникираме и да намираме информация. Екипът на ОИЦ – Враца с помощта на мета данни, предоставени от различни социални платформи,  успя да събере статистически данни за всички до които е достигнал.

През месеците септември и октомври 2022 г.  офиса е посетен от 176 посетители на които е предоставена информация за ПРСР, ОПИК, Норвежки финансов механизъм, ОПРЧР, ОПРР и други възможности за финансиране на проектни идеи.

Областен информационен център-Враца се включи в  Архитектурния Фестивал за опазване на културното наследство  „Врата към Враца“ , който се проведе в периода 14 -16 октомври 2022г.  в град Враца. Организатор на събитието бе НПО „Врачанските къщи“  в партньорство с Община Враца. 

Екипът на ОИЦ-Враца взе участие в първо регионално събитие за област Враца на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ което бе проведено на 13.09.2022 г. във Враца. Регионалното събитие е част от проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв.

На 22.06.2022 г. в откриването на жътвата в община Мизия се включи и екипът на Областен Информационен център – Враца. На събитието присъстваха представители на земеделския сектор и общината, управители на фирми, граждани и медии. Всеки желаещ да научи за възможностите, които са предоставени чрез европейските инвестиционни фондове посети щанда, разположен на събитието.

На 31.05.2022 г. гражданите във Враца станаха свидетили на официалната церемония по откриване на спортна зала в СУ „Христо Ботев“. Церемонията бе открита от директора на училището Виктор Кръстев, който след това преряза лентата заедно с вицепрезидентът на република България Илияна Йотова, министърът на образованието Николай Денков, областният управител на Враца Стефан Красимиров и кметът на града Калин Каменов.