ОИЦ-Враца

С напредването на технологиите става все по лесно да комуникираме и да намираме информация. Екипът на ОИЦ – Враца с помощта на мета данни, предоставени от различни социални платформи,  успя да събере статистически данни за всички до които е достигнал.

През месеците септември и октомври 2022 г.  офиса е посетен от 176 посетители на които е предоставена информация за ПРСР, ОПИК, Норвежки финансов механизъм, ОПРЧР, ОПРР и други възможности за финансиране на проектни идеи.

Областен информационен център-Враца се включи в  Архитектурния Фестивал за опазване на културното наследство  „Врата към Враца“ , който се проведе в периода 14 -16 октомври 2022г.  в град Враца. Организатор на събитието бе НПО „Врачанските къщи“  в партньорство с Община Враца. 

Екипът на ОИЦ-Враца взе участие в първо регионално събитие за област Враца на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ което бе проведено на 13.09.2022 г. във Враца. Регионалното събитие е част от проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв.

На 22.06.2022 г. в откриването на жътвата в община Мизия се включи и екипът на Областен Информационен център – Враца. На събитието присъстваха представители на земеделския сектор и общината, управители на фирми, граждани и медии. Всеки желаещ да научи за възможностите, които са предоставени чрез европейските инвестиционни фондове посети щанда, разположен на събитието.

На 31.05.2022 г. гражданите във Враца станаха свидетили на официалната церемония по откриване на спортна зала в СУ „Христо Ботев“. Церемонията бе открита от директора на училището Виктор Кръстев, който след това преряза лентата заедно с вицепрезидентът на република България Илияна Йотова, министърът на образованието Николай Денков, областният управител на Враца Стефан Красимиров и кметът на града Калин Каменов.

На 12.05.2022 г. Областен информационен център – Враца, взе участие в дейности по проект "Вход за граждани", целящ да подобри качеството на гражданско участие, да повиши гражданската култура и обществената активност на местно ниво на територията на община Враца.  Инициативата се реализира като част от проекта „Вход за граждани“ с бенефициент Форум „Гражданско участие“ за подобряване на обществените консултации в общините. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

На 11.05.2022 г. от 10:00 часа в читалнята на Народно читалище „Развитие-1869“ гр. Враца се проведе пресконференция на туристически маршрути по проект Култура в зелено (Culture Green) финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България, в партньорство с община Пиатра Олт, Румъния.

На 30 март в заседателната зала на Община Враца се проведе встъпителна пресконференция на демонстрационен проект: „ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Изцяло завърши строителство на един от обектите по проект №  „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“, изпълняван по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Обектът е „Довеждащ водопровод от напорен резервоар 13 000 м3 до напорен резервоар 6 200 м3”, който е част от  водопровода от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца.