ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА ОТБЕЛЯЗА ОИЦ – РУСЕ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

10 професионални гимназии от Русе представиха  на 9 май резултатите от ученическите практики и дуалното обучение, които изпълняват с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Това бе част от информационното събитие под мотото „Европейска подкрепа за дуалното обучение“, посветено на Деня на Европа и на Европейската година на уменията. Организира се от Областния информационен център – Русе в партньорство с РУО –Русе, а участници в него бяха, освен учители и ученици от професионалните училища, представители на бизнеса, на Русенския университет и на Агенцията по заетостта. Официални гости бяха кметът Пенчо Милков, зам. областният управител Детелина Ачева и началникът на Регионалното управление на образованието в Русе Росица Георгиева.

През първата част на програмата във фоайето на Доходно здание всяко училище показа какви знания и практически умения са постигнали учениците му и как това е повлияло върху адаптацията им към пазара на труда. Акцентираха и върху другите екстри: закупуване на модерно оборудване за училищните работилници, работно облекло, предпазни средства за учениците, учебници и учебни помагала. Работодателите партньори също оцениха положително ефекта от практиките и дуалното обучение. Най-големият плюс е възможността да привлекат към своите фирми млади и подготвени кадри.

„В Европейската година на уменията ние решихме да фокусираме вниманието на обществеността и бизнеса към възможностите за образование, обучение и придобиване на умения и компетентности чрез европейски средства, защото в днешния много динамичен бизнес свят, все по-актуален става въпросът с адекватните умения на работната сила и партньорството „образование – наука – бизнес“, каза по време на официалното откриване на събитието  управителят на ОИЦ- Русе Диана Аврамова. 

През втората част от програмата ученически екипи на гимназиите, участници в практики и дуално обучение, показаха изработени от тях продукти и  споделиха с експерта от ОИЦ Габриела Стефанова колко са им полезни придобитите знания и умения, какво очакват от работодателите и какви перспективи виждат пред себе си. В диалога с учениците и преподавателите се включи и кметът Пенчо Милков. Той обърна внимание на нуждата от квалифицирани инженерни и средни технически кадри за местния бизнес, вкл. за общинските предприятия. Похвали ученици, които са се включили в благоустройството на градската среда, чрез ОП „Комунални дейности“.

Младежи от Професионална гимназия по облекло откриха втория панел с модно ревю под мотото „Изкуството в мен“. Моделите са по проекти на ученици от специалност „Моден дизайн“ и са изработени в часовете по учебна практика под ръководството на учители по професионална подготовка. А аниматори от Професионалната гимназия по туризъм закриха събитието с четири свои изпълнения, които бяха приети с въодушевление и аплодисменти от публиката. Настроението беше повдигнато и с викторината, свързана с ЕС и еврофондовете. За правилно отговорилите имаше интересни награди.

След гимназиите представители на Русенския университет и на Агенцията по заетостта също се представиха.  Проф. Генчо Попов , декан на „Аграрно -индустриалния факултет и гл. ас. Борис Костов към катедра "Топлотехника,
хидравлика и екология" рекламираха възможностите за обучение в няколко технически специалности на висшето училище и обясниха защо и с какво те са привлекателни за младите хора, възможностите за стаж и стипендии, каква професионална реализация им дават. В новия технологичен и дигитален век все повече се търсят инженерните от различни направления. От своя страна представители на Регионалната служба по заетост и Бюрото по труда - Русе  информираха интересуващите се от какви програми за обучение, квалификация и заетост могат да се възползват чрез тях.

Днешното събитие на ОИЦ – Русе освен че бе посветено на Деня на Европа, беше и част от общата инициатива на Мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Целта на инициативата е да обърне внимание върху експертната функция на центровете и заедно с това да се популяризира смисъла на Европейската година на уменията 2023-а.