# ОИЦ-Русе

В новата книжка на Областен информационен център – Русе, която днес беше представена пред медиите, са подбрани 26 проекта от Русе и областта, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В община Русе са осъществени 7 от тях. Общините Бяла, Ветово, Сливо поле и Ценово са представени с по 3 проекта, а Борово, Две могили и Иваново с по два, уточни експертът Габриела Стефанова.

С официална церемония днес бе даден старт на иновативен проект, свързан с изграждането на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“. Тя се намира в района на пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“, в близост до спортната зала "Арена Русе" в Русе.

 Комбинираните мерки, които ще бъдат изпълнени, включват намаляване на площта на нагряване чрез вертикално озеленяване на подлеза, премахване на част от павираната настилка и подмяната й с тревна фуга, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и други.

Русенска търговско-индустриална камара в партньорство с Областен информационен център – Русе организира конференция на тема „Иновации и растеж: Откриване на нови пътища към финансиране“. Събитието събра представители на местния бизнес, сред които мениджъри и специалисти, търсещи възможности за финансиране и подкрепа за своите иновационни проекти и бизнеси. Конференцията бе част от дейностите по проект „Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Балкани-Средиземно море.

Вече е възможно да подадете заявление за смяна на лични документи, да си извадите свидетелство за съдимост, да заявите отпускане на помощи към Агенцията за социално подпомагане без да ви се налага да излизате в работно време, без да губите време - а онлайн, от всяко място, в удобно за вас време. Най-новата възможност е да подадете онлайн заявление за еднократна помощ за ученици. Над 450 са електроните услуги, реализирани с европейски средства, които вече са достъпни за гражданите и бизнеса, обясни Габриела Стефанова, експерт в Областния информационен център – Русе, пред журналисти.

        Северен централен регион да стане бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация.

        Областният информационен център – Русе запозна днес представителите на медиите с Единните указания за кандидатстване с  Концепции за интегрирани териториални инвестиции, които ще се финансират от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 финансирани от водещата програма „Развитие на регионите“ и програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Съвременна високотехнологична техника и автоматизирани съоръжения за съхранение и подготовка за продажба на селскостопанска продукция е закупила и внедрила „Клас Комерс -2“ ЕООД по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“  на ПРСР 2014 – 2020.

С новия проект на „Сафари- М“ ЕООД  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  на Програмата за развитие на селските стопанства 2014 -2020  се запозна вчера Областният информационен център – Русе . Инвестицията е на стойност  1 283 622,40 лева, като половината от тях са безвъзмездна финансова помощ (БФП).

МОН я отличава като Медиатор на 2022 година, а неправителствената организация АМАЛИПЕ я удостоява с приза „Овластяване на ромската жена“, но за нея и за всички, с които Ивелина Костова работи, най-важното е доверието и уважението, с които децата от уязвимите групи и семействата им я приемат и следват съветите й. Благодарение на нея без преувеличение може да се каже, че ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Ряхово, община Сливо поле, продължава да съществува.

Областният информационен център – Русе участва днес в Трудова борса във Военния клуб, организирана от Бюро по труда – Русе. Събитието се провежда за поредна година. В него взеха участие 21 фирми от различни браншове. Над 100 безработни посетиха щандовете им и получиха възможност директно да се запознаят с предложенията на работодателите и с изискванията им за заемане на съответните свободни работни места.