Проект на сдружение БРТИМ показва колко са важни образователните медиатори за децата от уязвимите групи и семействата им

МОН я отличава като Медиатор на 2022 година, а неправителствената организация АМАЛИПЕ я удостоява с приза „Овластяване на ромската жена“, но за нея и за всички, с които Ивелина Костова работи, най-важното е доверието и уважението, с които децата от уязвимите групи и семействата им я приемат и следват съветите й. Благодарение на нея без преувеличение може да се каже, че ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Ряхово, община Сливо поле, продължава да съществува. С ежедневна работа на терен, в постоянен диалог с родителите на децата от семейства с ниски доходи и от ромската общност и с личен пример Ивелина (завършила две бакалавърски и една магистърска степени), успява да мотивира всички подлежащи на предучилищна подготовка да бъдат записани и редовно да посещават детска градина, да се предотврати отпадането на деца от училище и да запали над 20 деца от 7 до 12 години от уязвимите групи да се включат в различни образователни и културни инициативи. Целият разказ за образователния медиатор Ивелина и за нейните впечатляващи резултати може да бъде прочетен в наръчника с добри практики „Образователна медиация в действие“, който е създаден от сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ – БРТИМ по проект „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Книжката с добри практики и самата Ивелина Костова бяха представени по време на общественото обсъждане вчера на тема „Предизвикателствата пред образователните медиатори и ролята им за образователната система и за местните общности“, което също е дейност по проекта. В събитието участва и ОИЦ-Русе. Мая Михайлова от сдружение БРТИМ запозна аудиторията и с останалите реализирани дейности: анализ на политиките на образователна медиация в област Русе, индикаторна система за мониторинг на процесите на подбор, отчитане и оценка на работата на образователните медиатори. Представени бяха резултатите от проведения мониторинг в 5 учебни заведения в областта и с проведените и предстоящи обучения на медиатори. Те могат да бъдат намерени на сайта на сдружението. Преди общественото обсъждане екипът на проекта проведе обучителен семинар не само с лекции, запознаване с добри практики, но и с ролеви игри.

Особено интересна в рамките на общественото обсъждане беше дискусията на база споделен опит по отношение на предизвикателствата пред образователните медиатори, начините за справяне с проблемите и мерките, които би следвало да бъдат взети като държавна политика, за да се утвърди като важна и престижна професия. Участниците в срещата са оптимисти, че подкрепата за медиаторите ще бъде продължена, но със съжаление отбелязаха, че в тази сфера Румъния изпреварва България. Затова и нейният пример е намерил място в наръчника с добри практики.