ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ПОДКРЕПАТА НА ФМ НА ЕИП ЩЕ ПЕСТИ НА РУСЕ ПО НАД 200 000 ЛЕВА ГОДИШНО

С встъпителна пресконференция и семинар беше даден реалния старт на проекта BGENERGY-2.001-033-22 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“, съфинансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на ФМ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021. 

По над 200 000 лева годишно или 1 196 MW/h се очаква Община Русе да пести от разходи за улично осветление, след монтиране на енергоспестяващи лампи. С 1400 тона годишно ще бъдат намалени и въглеродните емисии. Принос към намаляването на разходите ще имат и фотоволтаиците, които ще бъдат монтирани на покривите на дома за възрастни хора „Възраждане“ и на детска градина „Русалка“. Те ще бъдат с мощност по 20 киловата и ще имат батерии за съхранение на енергията.  Изпълнителят за фотоволтаиците вече е избран и от утре ще започне работа. Това стана ясно от презентацията на зам.-кмета инж. Магдалина Илиева, която е и ръководител на проекта.  

По отношение на модернизирането на уличното осветление все още няма избран изпълнител. Имало е обжалване на обществената поръчка, но се очаква до месец- два и тази част на проекта да започне да се реализира. Енергоспестяващо LED осветление ще бъде монтирано в кварталите „Дружба-1“, „Дружба-2“, „Дружба-3“, „Чародейка-Север“, „Чародейка-юг“ и по булевардите „Христо Ботев“,  „Гоце Делчев“,  „Васил Левски“, „България“, „Липник“, „Тутракан“ и по улиците „Плиска“, „Наум“, ул. „Доростол“. Ще бъде въведена и информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление.  Подобна система ще управлява и контролира производството на електроенергия за собствени нужди от соларни панели.

В рамките на проекта днес бе организиран семинар с представители на заинтересовани фирми от енергийно спестяващи продукти и норвежките партньори по проекта. Пред тях  Хенрих Сторм, изп. директор на Executive decision Support AS, партньор по проекта, представи инвестиционна концепция на проекта, а хърватският експерт Крунослав Бичанич, привлечен по проекта, запозна аудиторията с добри практики в зелените технологии и важните изисквания за висока ефективност.

Проектът е на обща стойност 1 373 768,30 лева, от които БФП е 615 692,45 лева, а останалите средства са осигурени от Община Русе. Заложените за изпълнение инвестиционни мерки са одобрени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие и са консултирани с норвежкия партньор. Община Русе се възползва от неговия опит в зелените енергийни системи, вкл. чрез посещение на петима общински експерти в Осло.