# ФМ на ЕИП

        От днес, 31 юли 2023 г., в община Русе ще заработят мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. В тях ще могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи.

С встъпителна пресконференция и семинар беше даден реалния старт на проекта BGENERGY-2.001-033-22 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“, съфинансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на ФМ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021.