„Предоставяне на експертни услуги чрез „DL TECH UP акселераторска програма“ за подкрепа на иновативни бизнес идеи“

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Интеррег V-A Гърция - България
Възложител
Национално сдружение „Планинско мляко“- Смолян
Документация
Прикачен файл Size
ТД Акселаторска програма.zip 8.13 MB