ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“ И „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА“

     На 16 юни 2023 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „DiGiPARKS „Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове „Врачански Балкан“ и „Железни врата“, Договор N: 64582/09.05.2019“ в Природозащитен център „Натура“ в гр. Враца. В рамките на събитието се представиха резултатите от проекта, както и изработеното интерпретативното приложение с 3D модел на Природен парк „Врачански Балкан“. Благодарение на него всички посетители и туристи на парка, ще могат да „полетят“ и да се „потопят“ в скритите тайни на Балкана. Специални гости на събитието бяха проектните  партньори от Природен парк „Железни врата“ Румъния, които представиха  3D модели на територията на природния парк и на най-популярните природни и културни забележителности. Проектът е стартирал  21 май 2019 година, продължителността е почти 49 месеца за стойност: 419 379.44 евро, от които 359 472.52 евро финансирани от ЕФРР, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. По проекта е разработен и електронен портал – интернет сайт, където можете да разгледате обстойно за реализираните дейности по проекта и от двата природни парка. https://digiparks.eu/