УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ" В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

На 30 август 2023 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик, се проведе кръгла маса на тема „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“, която събра представители на разнообразни сектори от област Пазарджик. Събитието се организира от Областния информационен център – Пазарджик в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройство от Южен централен регион, Сдружение "Велоеволюция" и Организация за управление на Тракийски туристически район.

Кръглата маса събра представители от общинска и областна администрация, бизнес сектора, читалища, обществени и неправителствени организации. Целта на събитие бе да се представят възможностите за изготвяне на Концепции за интегрирани териториални инвестиции, както и да се обсъдят възможностите и перспективите за сформиране на партньорства между участниците, които да подкрепят устойчивото развитие на региона.

Присъстващите имаха възможността да споделят своите идеи, опит и визии относно интегрираните териториални инвестиции, които могат да бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата и жизнения стандарт в област Пазарджик. В рамките на събитието бяха обсъдени различни аспекти, свързани с инфраструктура, обновяване на сгради, култура, туризъм, мерки за обучения, доброволчество и други, които биха могли да бъдат подкрепени чрез инструментът Интегрирани териториални инвестиции.

Участниците разбраха важността от създаване на партньорства, които са съществени не само за изпълнението на успешни проекти, но и при оценката на Концепциите за интегрираните териториални инвестиции.

Екипът на ОИЦ-Пазарджик изразява благодарност към всички участници за активния диалог и споделените идеи. Събитието служи като стартова точка за по-нататъшни усилия и сътрудничество в областта на интегрираните териториални инвестиции, които ще допринесат за благоденствието на област Пазарджик и нейните жители.