ИТИ

В зала „Васил Караиванов“ на община Карлово на 11 март бе проведено обществено обсъждане, организирано от Община Карлово и Областен информационен център – Пловдив. Представени бяха концепциите „Насърчаване на икономическата активност и устойчиво развитие на региона на Средна гора и Средна Стара планина“ и „Устойчива и безопасна пътна инфраструктура на територията на области Ловеч и Пловдив“.

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен регион за планиране от ниво 2“, с водещ партньор – Агенция „Пътна инфраструктура“, ще се проведат както следва: 

- 13.03.2024 от 10:00 ч. - гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ 15

- 15.03.2024 от 10:00 ч. - община Марица, зала в община Марица, бул. „Марица“ 57А, гр. Пловдив

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа Зона и Южен централен регион“, с водещ партньор - „Тракия Икономическа Зона“ ЕАД, ще се проведат както следва: 

- 13.03.2024 от 10:00 ч. - гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ 15

Областен информационен център – Враца проведе обществена консултация на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в ПТГ „Никола Й .Вапцаров“, гр. Враца на 22 февруари 2024 година. Концепцията въвлича училището и бизнеса в изпълнение на проект, който ще се финансира по Програма „Развитие на регионите“ чрез новия подход Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). ИТИ ще детайлизират и ще придадат конкретност на Стратегията за развитие на съответния регион. На следващ етап одобрените ИТИ ще се превърнат в конкретни проекти, които ще бъдат финансирани от няколко програми.

На 07 септември 2023 г., в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“, експерти от Областен информационен център – Пазарджик проведоха работна среща с Лъчезар Риков – директор на РБ и Диана Варникова – експерт „ВО, програми и проекти“ в РБ.

На 30 август 2023 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик, се проведе кръгла маса на тема „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“, която събра представители на разнообразни сектори от област Пазарджик. Събитието се организира от Областния информационен център – Пазарджик в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройство от Южен централен регион, Сдружение "Велоеволюция" и Организация за управление на Тракийски туристически район.

На 17.08.2023 г. Екипът на ОИЦ – Враца проведе работна среща за развитието на транспортното предприятие „Тролейбусен транспорт - Враца“,  чрез бъдещи възможности за европейски инвестиции. Такава възможност за развитие е процедура чрез подбор на концепции по подхода ИТИ (Интегрирани териториални инвестиции). В новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. с индикативен ресурс за СЗР от 52 107 774 лв. по приоритет 1 и 286 000 000 лв. по приоритет 2.

На 15.08.2023 г. в заседателната зала на хотел „Лева“, гр. Враца Областен Информационен център – Враца представи новия Интегриран териториален подход  и прилагането му чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. с индикативен ресурс за СЗР от 52 107 774 лв. по приоритет 1 и 286 000 000 лв. по приоритет 2.

Областен информационен център-Враца се включи в  Архитектурния Фестивал за опазване на културното наследство  „Врата към Враца“ , който се проведе в периода 14 -16 октомври 2022г.  в град Враца. Организатор на събитието бе НПО „Врачанските къщи“  в партньорство с Община Враца.