УЧИЛИЩЕТО И БИЗНЕСА С ПРОФЕСИИТЕ НА 21 ВЕК ВЪВ ВРАЦА

Областен информационен център – Враца проведе обществена консултация на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в ПТГ „Никола Й .Вапцаров“, гр. Враца на 22 февруари 2024 година. Концепцията въвлича училището и бизнеса в изпълнение на проект, който ще се финансира по Програма „Развитие на регионите“ чрез новия подход Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). ИТИ ще детайлизират и ще придадат конкретност на Стратегията за развитие на съответния регион. На следващ етап одобрените ИТИ ще се превърнат в конкретни проекти, които ще бъдат финансирани от няколко програми.

Публичното обсъждане, проведено в гимназията, е по концепция № BG16FFPR003-2.001-0146 „Училището и бизнеса с професиите на 21 век за устойчиво развитие на региона“ с водещ партньор: Професионална техническа гимназия "Никола Й. Вапцаров", гр. Враца и партньори: „Лесто Продукт“ ЕООД и „Ромтех  ЗЕС“ ЕООД. На обсъждането присъстваха областният управител на област Враца – Надя Донкинска, заместник-кмета по образование и здравеопазване на община Враца – Петя Долапчиева, управителите на двете предприятия – партньори по бъдещия проект, граждани, медии и ученици. Директорът на техническата гимназия сподели, че изпълнението на дейностите по интегрирания проект са много важни за професионалното образование в града, за ограмотяването на добри специалисти са необходими големи инвестиции. Дуалното обучение се развива добре благодарение на партньорствата с бъдещите работодатели на децата, които ще напуснат техническата гимназия.

Концепцията, която ще се изпълнява, предоставя възможност на учащите се да придобият професионални и ключови компетентности чрез висококачествено професионално образование и изграждане на иновативни форми на партньорство с представители на бизнеса, както и подкрепа за непрекъснато професионално развитие на преподавателския и обучаващ персонал. Инвестициите в образованието са предпоставка за по-добра работа, което води до повишаване стандарта на живот и адресира проблема, свързан с развитието на Северозападния регион. Дейностите в КИТИ включват мерки за саниране и ремонтиране на учебната работилница, внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение) за качествено професионално образование, задоволяване нуждите на бизнеса в региона от средни технически кадри. Предвижда се стойността на инвестицията да бъде 1 113 896 лв. с ДДС.

 

Може да се запознаете с концепцията на следният линк на страницата на ОИЦ – Враца във Фейсбук: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0V2FMdJU8zAZpfXy9ahKP2ukGWqsuQoboUkR7LoJUrVcbFBVyjnC32f3p2Av9UPyTl&id=61554949662696

Очакваме Вашето мнение по концепцията в онлайн анкета за КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0146 „Училището и бизнеса с професиите на 21 век за устойчиво развитие на региона“:  https://forms.gle/1dmF3akuFFyGksyc7

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Враца (Звено за публични консултации към РСР на СЗР) oic_vratza@abv.bg