ОИЦ – ПАЗАРДЖИК И РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ“ ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДОХА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА ЗА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ

На 07 септември 2023 г., в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“, експерти от Областен информационен център – Пазарджик проведоха работна среща с Лъчезар Риков – директор на РБ и Диана Варникова – експерт „ВО, програми и проекти“ в РБ.

На срещата се обсъдиха възникнали въпроси и се конкретизираха подробности относно идеи на екипа на библиотеката за изготвяне на Концепция за интегрирани териториални инвестиции. Срещата беше инициирана след провела се Кръгла маса на тема „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ на 30 август 2023 г. от ОИЦ – Пазарджик, която провокира ръководството на РБ „Н. Фурнаджиев“ да се включи в Концепция за ИТИ. Въпреки ограниченото време, екипът на библиотеката се ангажира в кратки срокове да се свърже с потенциалните си партньори за идеите, които биха желали да реализират, чрез Концепциите за ИТИ.

Екипът на ОИЦ – Пазарджик участва в експертния състав на Регионалния съвет за развитие към Южен централен регион за развитие в Звеното за медиация, което популяризира възможностите за реализация на интегрираните териториални инвестиции и сформирането на партньорства на заинтересованите страни.