ОИЦ – Враца проведе обществена консултация на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Комбинирана концепция за ИТИ на територията на общините Лом, Димово и Оряхово"

     Обществеността в Оряхово имаше възможност да се включи в публична консултация проведена от Областен Информационен център – Враца (ОИЦ-Враца).

На 20.02.2024 г. в галерия „Марин Върбанов“ гр. Оряхово се проведе обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Комбинирана концепция за ИТИ на територията на общините Лом, Димово и Оряхово". Екипът на ОИЦ – Враца представи  целта на проектното предложение за насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на територията на трите общини и подобряване на основните показатели за инфраструктура, условия на живот, интеграция на населението и инвестиции, насочени към намаляване на въглеродния отпечатък. Предвиденият  размер на безвъзмездната финансова помощ  е 171 055 045,50 лв., с водещ кандидат: Община Лом и партньори: Община Димово, Община Оряхово, Агенция „Пътна инфраструктура“, Фондация „Рома – Лом“.

Предвидени са дейности по основен ремонт, рехабилитация и изграждане на нови участъци от пътища, съхранение и развитие на културно-историческото наследство и популяризиране на устойчиви форми на туризъм. Заложени са и инвестиции за насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности. Дейностите в Оряхова са съсредоточени в съхранение и развитие на културното наследство и популяризиране на устойчиви форми на туризъм чрез реставрация, консервация и експониране на артефакти и експонати на Крепост „Камъка” и изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура за експониране на местни забележителности, тази дейност ще се реализира на територията на общините Димово, Лом и Оряхово с финансовата подкрепа на ПРР. Група мерки „Култура, спорт и туризъм” също са предвидени за изпълнение, предвидени са дейности по организиране на исторически еко-вело фест на територията на реставрираната крепост „Камъка“ в гр. Оряхово като част от регионалния туристически продукт на Северозападен регион, увеличаване на туристопотока и насърчаване на устойчиви форми на туризъм с потенциал в дългосрочен план за разширяване на съществуващите вело маршрути към културно-историческите обекти. Събитието премина в лека дискусия и бяха обсъдени бъдещи възможности, които администрацията може да включи в следващи покани за разработване на концепции за ИТИ, предвиждащи финансиране от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г.

Линк към презентацията:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JBqyhga2CSZeUbzZLkzApERuxFY12BB1L5WQi3nrpbPHKMfA29d31sKXNyxkvhpLl&id=61554949662696

Онлайн анкета за КИТИ „Комбинирана концепция за ИТИ на територията на общините Лом, Димово и Оряхово“:  https://forms.gle/383f5wC4tA56dQ5N9

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Враца (Звено за публични консултации към РСР на СЗР) до 26 февруари: oic_vratza@abv.bg