Публична покана с предмет: Доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на климатична техника

Процедурата е в предварително изпълнение на проект с вх. № BG16RFOP002-2.040-1397 Подобряване на производствения капацитет на „Арт -93” ООД, по процедура BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП.

Дата на публикуване
Дата на валидност
Възложител
Арт-93 ООД
Документация
Прикачен файл Size
Документи за участие.zip 6.48 MB