Публична покана, Предмет:"Осигуряване на резервации и самолетни билети, наземен превоз/трансфер от летище до място за настаняване и обратно, осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина в четири обособени позиции"

ОП 1: Проект № PGI05884, "Насърчаване на периферните и развиващитете се европейски региони за създаване на дигитални иновационни екосистеми"
ОП 2: Проект № PGI06030, "Регионални политики за дигитална трансформация, чрез внедряване на индустрия 4.0"
ОП 3: Проект № PGI05040, "Дигиталните технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация"
ОП 4: Проект № PGI05919, "Въвличане на гражданите в прилагане на кръговата икономика"
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020
Възложител
Сдружение Бизнес агенция
Документация
Прикачен файл Size
Документация 1.64 MB