ПЪРВИЯТ УРОК ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „OPEN COHESION SCHOOL“ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

На 9 и 10 януари 2020 г. в София Джанмарко Гуацо от италианския екип на проекта на ЕК „OPEN COHESION SCHOOL“ даде официален старт на Урок 1 в България. На среща с представители на дирекция „Централно координационно звено“ и Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ), г-н Гуацо подробно разясни съдържанието на първия урок: Политиката на сближаване в Европейския съюз, Гражданско наблюдение (мониторинг), Отворени данни, Методи на изследване, чрез събиране на вторични данни, Упражнения в клас (Данни за експедиция и досие за проучвания). Той представи също добри практики за граждански мониторинг, прилагани от италианските гимназии в предишните издания на проекта, като за пореден път подчерта неговата висока добавена стойност за възпитаване на активни и осъзнати граждани.

Участниците в срещата обсъдиха още критериите за оценка на изследователските работи на ученическите екипи, организационната стратегия на публичните събития по проекта, ангажирането на местните общности.

В най-кратки срокове ОИЦ ще организират представянето на Урок 1 пред учители и ученици, така че екипите да извървят предвидените в урока стъпки и в едномесечен срок да подготвят доклад. Първата предстояща стъпка пред учениците е изборът на проектите, които ще бъдат наблюдавани в техните градове. Те ще го направят чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България www.2020.eufunds.bg.

В страната ни проектът се реализира под мотото „Детективи на европейски проекти“ чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) – Центровете в Бургас, Видин, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол и се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет. ОИЦ ще действат „на място“ като директна контактна точка за участниците от 9-те училища от цялата страна.