Съдържание на Урок 1 от проект "Детективи на европейски проекти"

hand

СТЪПКА 1 - Политика на сближаване (Кохезионна политика) в Европа

В тази стъпка ще разберем какво представлява Политиката на сближаване на ЕС и ще разгледаме някои конкретни примери на проекти.

Продължителност - 15 минути

Европейските фондове и Политиката на сближаване (Кохезионната политика) (видео)

Докладване на Политиката на сближаване (видео)

Информационни инструменти за Политиката на сближаване в Интернет (видео)

 

hand

СТЪПКА 2 - Гражданско наблюдение (мониторинг)

В този модул ще представим някои аспекти и характеристики на гражданското наблюдение(мониторинг), за да разберем как по-добре да планираме провеждането на наблюдението.

Продължителност - 10 минути

Гражданско наблюдение (мониторинг) - налични данни и информация (видео)

 

hand

СТЪПКА 3 - Извличане на данни

В тази стъпка ще създадем структурата на вашето изследване. Ще започнем с преглед на данните. В рамките на 90 минути ще преминем през няколко етапа и ще създадем схема на проекта. Схемата ще ви води през цялото изпълнение на проекта.

Моля следвайте инструкциите от слайдовете за най-добър резултат:

Продължителност - 90 минути

Извличане на данни - упражнение в клас (презентация)

 

hand

СТЪПКА 4 - Отворени данни

В този модул ще разберем какво са отворените данни и защо те са важни за вашето гражданско изследване. 

Продължителност - 10 минути

Какво представляват отворените данни? (видео)

 

hand

СТЪПКА 5 - Методи за изследване, вторични данни

В този модул ще разберем кои са принципните методи за изследване, обобщаване на данни, събиране на документи и информация, които ще подкрепят вашия проект и ще му придадат смисъл.

Продължителност - 10 минути

Какви са възможните методи за събиране на данните? (презентация)

 

hand

СТЪПКА 6 - Как публичните власти публикуват данни?

В този модул ще разберем как публичните власти правят данните и информацията достъпни в отворен формат и как да ги намираме on-line.

Продължителност - 10 минути

Данни на публичните власти (презентация)

 

hand

СТЪПКА 7 - Досие на проучването

Целта на това упражнение е създаването на досие на проучването, изготвено с помощта на данните и информацията, която сте намерили за избрания проект и тема.

Продължителност - 90 минути

Досие на проучването (презентация)