Обявена е Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

На 13 май 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) и Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган) стартират Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програма ИНТЕРРЕГ–ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Общата сума на Ограничената покана за стратегическо проектно предложение е 2 855 247 евро.

Проектното предложение трябва да отговарят на:

Приоритетна ос 1. Околна среда:

  • Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи.

Допустимия трансграничен регион, определен по Програмата е както следва:

  • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
  • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 29 юни 2020 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез електронна система: https://bp.ipacbc-bgtr.eu/beneficiary_reg/registration/add.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.