103 ФИРМИ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПОЛУЧАВАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОДКРЕПА ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА

От 257 микро и малки предприятия в Северозападна България, сключили до края на юли договори за безвъзмездна финансова подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, 103 развиват своята дейност в област Плевен. Те получават общо 859 382.44 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

68 от фирмите са подпомогнати с максималния размер от 10 хиляди лева, а три фирми – с минималния грант от 3 хиляди лв. Помощта е определена според декларираните нетни приходи от продажби през 2019 г., като кандидатите са доказали спад от поне 20% в оборота през месец април т. г. спрямо средния месечен оборот за миналата година.

Одобрените фирми работят в различни икономически сектори – предпечатна подготовка и рекламна дейност, строителство, производство на опаковки, търговия със строителни материали и бои, счетоводни кантори, агенция за недвижими имоти, практики по дентална медицина, центрове за обучение, фризьорски и козметични услуги, туристическа, авторемонтна, спедиторска и превозна дейност.

89 от фирмите са от град Плевен, четири от Белене, две от Червен бряг и по една от Бреница, Въбел, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Славяново и Староселци.

Оценката на всички подадени проектни предложения все още не е приключила. Резултатите се съобщават периодично по оценителни сесии на сайта на Оперативната програма (opic.bg), а информация за подписаните договори може да бъде намерена в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) 2020.