ОИЦ - ПЛЕВЕН С МОБИЛНА ПРИЕМНА В ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В ОБЛАСТТА

На среща с представители на регионалните и националните медии на 30 септември 2020 г. управителят на  ОИЦ – Плевен, Игнат Димитров, направи кратък преглед на сключените към момента договори с микро и малки предприятия за безвъзмездна финансова подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Репортерите се запознаха и с основните параметри на предстоящи процедури.

Експертите от Областния информационен център започват от началото на м.октомври информационна обиколка на единадесетте общини в областта. Основната тема на кампанията са актуалните и предстоящи мерки от оперативните програми и финансовите инструменти в подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

Мобилният офис ще е на оживено място във всеки общински център от 10:30 до 12:30 ч. при следния график:

 • 05. 10. 2020 – Долни Дъбник
 • 06. 10. 2020 – Искър
 • 07. 10. 2020 – Гулянци
 • 08. 10. 2020 – Левски
 • 09. 10. 2020 – Долна Митрополия
 • 12. 10. 2020 – Белене
 • 13. 10. 2020 – Никопол
 • 14. 10. 2020 – Червен бряг
 • 15. 10. 2020 – Пордим
 • 16. 10. 2020 – Кнежа
 • 19. 10. 2020 – Плевен