Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване в следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Автоматична високотемпературна поялна машина за циркулярни триони с твърдосплавни (волфрам-карбидни) пластини- 1 бр

Обособена позиция 2: ЦПУ автоматична двойна ъглошлайфаща машина за циркулярни триони с твърдосплавни (волфрам-карбидни) пластини- 1 бр

Обособена позиция 3: 5-осова шлайфаща машина за заготовки от бързорежеща стомана- 1 бр”.
Дата на публикуване
Дата на валидност
Възложител
СТИЙЛ ПРОДАКШЪН ЕООД

Във връзка с проект BG16RFOP002-2.071-0001  Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на СТИЙЛ ПРОДАКШЪН ЕООД чрез придовибиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи.

 

Офертите се подават на адрес: гр. Лом, ул. "Индустриална", номер 1

Тел: 0878019497

Документация
Прикачен файл Size
тръжна процедура.zip 3.96 MB