Обява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" за Областен информационен център - Благоевград