Новини от ОИЦ - Враца

За шеста поредна година екипът на Областен информационен център –Враца се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“. Учениците от врачанските училища СУ „Козма Тричков“, СУ "Васил Кънчов" и ПТГ "Никола Й. Вапцаров тази година бяха: Гизелда Муса, Мая Савеска, Нина Ангелова, Цветан Лилов, Преслава Младенова, Елизабет Борисова, Симона Христова и Валентин Димитров. След като се запознаха с основните дейности на ОИЦ – Враца, учениците бяха разделени на три отбора и разработиха идеи на тема: „Работа на бъдещето“.

От 3-ти до 17 октомври 2019 г. на площада пред община Враца, граждани и гости на града ще имат възможността да се насладят на изложбата „Хора за хората: България и Швейцария“. Изложбата е организирана дирекция Централно координационно звено в Министерския съвет, посолството на Конфедерация Швейцария у нас и с подкрепата на Областен информационен център - Враца. Представени са постиженията на Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез четиринадесет истории на успеха на хора, въвлечени в нейните инициативи.

На 27.09.2019 г., в град Враца се проведе информационен ден, организиран от Министерството на културата по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Събитието се състоя в  „Бяла  зала“  на  Младежки дом – Враца, което бе организирано от Министерство на културата със съдействието на Областен информационен център – Враца.

        На 29.08.2019 от 11:00 ч. в местността „Зелена бара“ гр. Оряхово се проведе първа копка по проект „Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ съфинансирана от Ервопейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. На събитието присъстваха зам. Кмета Ивайло Иванов на община Оряхово, представители на фирмата изпълнител, администрация и граждани.

     На 27.08.2019 г. ОИЦ – Враца взе участие в информационен ден по успешно изпълнен проект „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт“ АД “  в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.  Общата стойност на проекта е 4 999 065 лв., от които 2 499 532.50 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Оперативна програма Околна среда с нова процедура „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“, която беше предпоставка за информационна кампания на Областен информационен център – Враца. Екипът проведе две срещи:  във Враца на 19.08.2019 г. и община Оряхово на 21.08.2019 г.

От 30 юли до 1 август екипът на Областен Информационен Център - Враца проведе изнесени приемни в Мездра, Роман и Бяла Слатина. Трите  общини са последните от първата информационна обиколка за област Враца през 2019 г.

    На 29.07.2019 г. екипът на областният център посети град Оряхово и в продължение на няколко часа проведе информационна кампания пред сградата на общината. Гражданите проявили любопитство за актуалните процедури за проекти с европейско финансиране освен информация получиха и малък сувенир от офиса.

       От края на месец май 2019 г. Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан" започва изпълнението на проект DiGiPARKS „Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове „Врачански Балкан“, и „Железни врата“, ROBG-378, Договор № 64582/09.05.2019. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния - България и ще се реализира в партньорство с Дирекция на природен парк „Железни врата" - Република Румъния.

        Експертите от Областен Информационен Център –Враца от 15-20.07.2019 г. бяха поканени от Европейската Федерация по автомоделни спортове да присъстват с изнесен щанд по време на провеждане на Европейско първенство „Леденика 2019“. В него взеха участие представители на 9 държави – България, Швейцария, Турция, Хърватия, Германия, Англия, Франция, Холандия и Финландия. Щандът  на ОИЦ – Враца бе посетен от всички гости на престижното състезание, което беше оценено като едно от най-успешните.