Новини от ОИЦ - Пазарджик

На 9 септември 2022 г. завърши серията от информационни дни на Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик провели се на територията на Пазарджишка област. Срещите се организираха в периода от 23-ти август до 9-ти септември 2022 г. на тема “Подобряване на производствените процеси в предприятията и енергийна ефективност в жилищни и публични сгради“.

Целта на събитията бе да се представят на аудиторията възможностите за енергийна ефективност и бизнеса от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Националния план за възстановяване и устойчивост.

ОИЦ – Пазарджик обяви старта на серия си от информационни срещи в областта. Всички събития ще бъдат на тема: “Подобряване на производствените процеси в предприятията и енергийна ефективност в жилищни и публични сгради“ и ще се проведат в периода 23.08. – 09.09. 2022 г.

На 16.06.2022 г., от 16:00 ч., в сградата на Кметство с. Ивайло община Пазарджик, се проведе публична среща с представители на Община Пазарджик и Община Ракитово, относно идеята за създаване на Местна инициативна група, подготовка на проектно предложение и кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На 9 май 2022 г., от 11:00 часа, на площад „Константин Величков“, Областен информационен център – Пазарджик и Евродеск мултеплаер – Пазарджик организираха открита приемна по повод 9-ти май Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г..

Целта на съвместната кампанията бе да се популяризират младежките информационни услуги на мрежата Eurodesk, работата на Евродеск мултиплаер – Пазарджик на местно ниво, както и възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

На 5 май 2022 г., от 10:30 часа, екипът на ОИЦ – Пазарджик проведе първата работна среща с медиите за календарната 2022 г. На брифинга беше представена предстояща съвместна инициатива с Фондация „ВИ АРТ“, която ще се проведе на 9-ти май по повод Деня на Европа и Европейска година на младежта 2022 г.

С официална церемония днес, 15.02.2022 г., от кмета на града Тодор Попов, бе открит „Център за работа с деца на улицата“ в гр. Пазарджик. Той се намира в кв. „Изток“ и само за месеци, сградата построена преди близо петдесет години бе основно реновирана от фирма „Заводски строежи“ и днес вече е място, където намират подкрепа 26 деца от квартала. Изцяло ново е оборудването за кухнята, пералните, баните и тоалетните в комплекса. Две просторни зали служат за обучение и занимания на децата.

В рамките на две седмици в Областен информационен център - Пазарджик се проведоха две пресконференции за приключването на два проекта на Община Пазарджик - проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“ и проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“.

Двете пресконференции се проведоха съответно :

1.     На 15.12.2021 г. се отчете приключването на проектът на Община Пазарджик  

Днес, 14 декември 2021 г., от 10.00 ч., Областен информационен център – Пазарджик представи в онлайн събитие последния проект на Споразумението за партньорство между Европейската комисия и Република България за програмен период 2021-2027 година.

На 8 декември 2021 г., на официална церемония пред саниран жилищен блок в гр. Пазарджик, на ул. "Кочо Честименски" №22, бе отбелязано приключването на последния обект от строителната програма на Община Пазарджик, свързана с енергийната ефективност по програма "Региони в растеж" 2014-2020. На събитието присъства кметът на града Тодор Попов, представители на общинска администрация, Областен информационен център – Пазарджик, медии, граждани и др.

На 27.09.2021г. от 10:00 часа Община Велинград ще проведе публично събитие – начална пресконференция за стартирането на проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ с участието на заместник-кмета на Община Велинград – Атанас Палигоров.

Проектът се изпълнява със сключени договори по две оперативни програми: