Новини от ОИЦ - Русе

       Община Русе проведе информационно събитие по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от ФМ на Eвропейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г. В рамките на събитието екипът за управление на проекта запозна аудиторията с извършената до момента работа от началото на февруари 2021 г. до момента.

Областният информационен център – Русе взе участие в заключителната пресконференция по трансграничния проект ROBG-302 „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево”, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.  На нея бяха представени постигнатите резултати от българска и румънска страна, а веднага след това бяха посетени на място двата реставрирани по проекта храма в Русе – „Свети Георги“ и „Света Петка“. Третата изцяло обновена църква „Свети Пантелеймон“ е в село Ведя, окръг Гюргево.

Над 314 млн. лева, от които повече от 246 милиона безвъзмездна финансова помощ, са инвестирани в община Русе към края на тази година по оперативните програми в периода 2014 – 2020 г. Получатели на тези средства са над 1000 бенефициенти. След областния град най-много проекти са осъществени в община Сливо поле – 76 за малко над 10 млн. лева, по-малко на брой -  62 проекта, но за над 17 млн. лева, са проектите в община Бяла.

Дванадесетокласници от Математическа гимназия  „Баба Тонка“ участваха в уъркшоп под мотото "Danube in the classroom" , по време на който трябваше да споделят как Европа присъства в ежедневието им, как им влияе, а също да открият неизползвания потенциал на река Дунав.

ОИЦ-Русе взе участие в експедиентски тур за представяне на разработените туристически продукти в еврорегиона по трансграничния проект „Християнското наследство в културния коридор Русе – Гюргево“. Той се реализира в събота и неделя и в него се включиха още представители на туристическия бранш, на местните и регионални власти, на религиозните власти и медиите.

      Трансграничният проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ приключва официално на 7 декември 2022 г. Малко преди това, на 2 декември, Община Русе проведе заключителна пресконференция в зала „Свети Георги", в която взе участие и ОИЦ-Русе. 

Информационна среща в библиотеката на Русенския университет на тема „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021- 2027 г“ проведе днес Областният информационен център – Русе. Събитието е част от общата инициатива за 2022 г. на Мрежата от 27 областни информационни центъра в страната и се осъществи в партньорство с Европейския документационен център.

     Един от епизодите "История на регионите" на Европейската комисия е посветен  на дунавската столицата на България. Той носи заглавието „Реновиран и зелен градски център на Русе, Северна България“. Видеото е подготвено от екипа на  Агнес Монфре, ръководител на отдел “България, Хърватия и Словения“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, по време на визитата й в Русе в Деня на Европа. На 9 май 2022 г.

      С двете информационни срещи в Иваново и Сливо поле Областният информационен център – Русе приключи  есенната си обиколка в населените места на областта.

      Ученици от клуба по интереси „Европа и ние“ на Професионална гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ)  „Апостол Арнаудов“ гостуваха вчера в Областния информационен център – Русе по инициатива на тяхната преподавателка Мергюл Хасан.