Новини от ОИЦ - Русе

С информационните срещи в Сливо поле и Иваново приключи обиколката на Областния информационен център – Русе в областта, която се реализира съвместно с представители на териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Проектът на Споразумението за партньорство за програмен период 2021 – 2027 г. и новите моменти в него в сравнение с предходните периоди, беше във фокуса на представянето.

Нова социална услуга в полза на хората, настанени в социалните жилища, които бяха изградени със средства на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, представиха партньорите и изпълнителите на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Според нуждите си те ще получат възможност за ползване на  социални, здравни, образователни услуги и включване в различни форми на заетост. Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

 Областният информационен център – Русе ще направи своята годишна обиколка в общините на област Русе от 31 август до 3 септември 2021 г. Тя ще се реализира съвместно с представителите на Национална служба за съвети в земеделието. Тема на срещите в населените места е проектът на Споразумението за партньорство  на Република България за програмен период 2021 – 2027 г., което определя приоритетите на страната ни в изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата политика в областта на рибарството и рамката за управление на средствата от европейските фондове.

От 12 юни до 25 юли 2021 г. успяхме да проведем еднодневни обучения на 215 учители след идентифициране на техните потребности, съобщи на пресконференция днес Ивайло Иванов, управител на  сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация ( БРТИМ)“. Той разказа, че интерактивното и насочено към практиката обучение по актуални теми като ефективни техники за комуникация и работа с родителите, развитие на социални умения и емоционална интелигентност сред децата, които живеят и учат в мултикултурна среда, са провокирали интереса на педагозите.

     След Пловдив и Русе бе домакин на кампанията „Влез в мрежата“, с която  Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 се включи в Конференцията за бъдещето на Европа.  В нея активно участваха младежи и възрастни хора, които по забавен начин бяха въвлечени в интернет мрежата. В същото време представители на ПРЧР и доброволци  събираха предложения от гражданите за дигиталното бъдеще на Европа.

     Изложба «Европа подкрепя Русе» откри на площада пред Съдебната палата Областният информационен център – Русе. Тя показва творческата интерпретация на отличените в конкурса за рисунка проекти, реализирани в община Русе с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Освен отличените рисунки гражданите на Русе могат да видят и информация за броя на договорите по различните оперативни програми в общината през програмен период 2014 – 2020 според платформата ИСУН 2020 и да получат информация за ОИЦ и неговите дейности.  

Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ цели да намали общите загуби на вода от 42 на 32 %, с което ще постигне средно европейско ниво, коментира Стоян Нейчев от екипа за управление на проекта по време на откриващата пресконференция днес. Това не само ще подобри ефективността и качеството на услугите на дружеството, но и ще позволи цените на тези услуги да се задържат на социално приемливи нива, стана ясно още.

От 7 юни 2021 г. гражданите могат да кандидатстват за безвъзмездна подмяна на отоплението на дърва и въглища с алтернативни горива по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз. Неговата главна цел е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България.

Областният информационен център – Русе обявява конкурс за рисунка  под наслов „Европа подкрепя Русе“. Право на участие в него имат деца от 6 до 16 навършени години. Творбите трябва да показват как европейските средства помагат на града ни да се развива, да стане по-чисто, по-красиво и удобно място за живеене, привлекателно за туризъм.

1294 договора по различните секторни програми са сключени в област Русе от началото на програмния период 2014 – 2020 до момента на обща стойност 526 306 258,94 лева, от които 412 551 826, 45 лв. безвъзмездна финансова помощ. Това стана ясно от презентацията на Областния информационен център – Русе по време на информационната среща с медиите на тема „Напредък по изпълнение на европейското финансиране в област Русе“. Експертът Габриела Стефанова запозна журналистите с разпределението на проектите и размера на европейското финансиране по общини.