Новини от ОИЦ

В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

 

Шнайдер Електрик България ЕООД представя проект „Социална политика и добри практики в Шнайдер Електрик България“ за повишаване на качеството, организацията и привлекателността на работните места в производственото предприятие в индустриална зона „Радиново“. 

Шнайдер Електрик България ЕООД се включи в есенния Форум „Ден на кариерата“ 2018 г., организиран от Технически Университет, филиал Пловдив

В „Дни на кариерата“ се включиха близо 150 представители от различни бизнес сектори.

Заключителна пресконференция по повод успешното изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ЕТ МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ“ се проведе по-рано днес в административната сграда на фирмата в гр. Пловдив. Управителят и собственик на предприятието г-н Димитър Танев разясни пред присъстващите реализираните от екипа дейности по проекта, стартирал през август 2017 г.

Презентация на тема: „Европейските фондове ЗА културното наследство. ОИЦ-Пловдив надежден източник на информационни услуги“ представи по време на официалното откриване на X-то юбилейно издание на Международната среща по туризъм в гр. Пловдив, експертът на ОИЦ Камен Стратиев. Това се случи в присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова, заместник-кмета по култура и туризъм на община Пловдив инж.

С много музика и танци в Благоевград беше отбелязана Европейската година на културното наследство. В областния център на Пиринско пристигнаха десетки изпълнители от съседна Гърция, които представиха културата на Древна Елада с нейните музика, танци и обичаи. Организатор на събитието беше Областна администрация, в партньорство с Областен информационен център – Благоевград.

Встъпителна конференция за представяне на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини” се проведе в град Варна, организирана от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) като водеща организация. Проектът на стойност 1 774 561,34 евро  е финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

Представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт се събраха на регионална среща в Благоевград, по време на която беше представена Концепция за създаване на Регионални иновационни центрове. Организатори на срещата бяха Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Областен информационен център – Благоевград.

Близо 100 души се включиха в инициативата „Създай свой проект за да промениш своята общност“, част от кампанията на 27-те Областни информационни центрове „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“. Чрез специално създадени и разпространени анкети на хартия и онлайн, екипът на Областен информационен център - Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе допитване в осемте общини от областта. Целта на анкетното проучване бе жителите на област Добрич да споделят своите виждания и проектни идеи, които да подобрят живота в тяхното населено място.

Предстоящите процедури през 2019г. по оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство представи днес ОИЦ-Ямбол на информационна среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани лица.

На срещата присъстваха представители на общинските администрации, на бизнеса и земеделски производители от област Ямбол.