Тринадесето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ - 24.11.2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол от Тринадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ 3.37 MB
Дневен ред на Тринадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ (24.11.2020 г.) 303.54 KB
Индикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2021 г. (съгласувана на 24.11.2020 г.) 379.38 KB
Обосновка на ИГРП 2021 г. 175.24 KB
Критерии за подбор на операции по процедура "Повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР, чрез специализирани обучения" (одобрени на 24.11.2020 г.) 491.56 KB
Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ за 2021 г. 1.09 MB
Отчет на Годишен план за действие по информация и комуникация на ОПДУ към 31.10.2020 г. 1.16 MB
Презентация - Индикативна годишна работна програма на ОПДУ за 2021 г. 1.76 MB
Презентация - Изпълнение и напредък по ОПДУ към 13.11.2021 г. 4.91 MB
Презентация - Електронно управление в цифри и факти 1.92 MB
Презентация - Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги– БИМИС фаза 1 и 2 82.02 KB
Презентация - Проекти по ОПДУ на Министерство на правосъдието 318.32 KB
Изменени КПО по Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г. 173.5 KB